Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest van de Heilige Païsios de Athoniet in Waals Brabant

Op schitterende wijze vierde de parochie van de HH. Irina de Grootmartelares en Països de Athoniet haar tweede parochiefeest in Lasne (Ohain) in Waals Brabant, ter ere van de gedachtenis aan de Heilige Païsios, een hedendaagse heilige die ons 24 jaar geleden verliet.

Op zaterdag 14 juli 2018 werd de pontificale Goddelijke Liturgie gevierd door Zijne Eminentie Monseigneur Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omgeven door priesters en diaken van België en enkele priesters hier te gast.

In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de immense geestelijke verrijking die de H. Païsios tijdens zijn leven kon nalaten. Hij was uiterst nederig en sinds zijn jeugd was hij vastbesloten om zich aan de Heer te wijden. Hij werd daarvoor beloond met een gave die hem toestond om de ellende en het lijden van de broeder “te horen en te zien”.  Onder de talloze getuigenissen in ons bezit koos de Metropoliet – die de immense eer en de zegen had om de heilige persoonlijk tijdens zijn leven te ontmoeten – om te spreken over de standpunten van de heilige over het belang van het gezin, de zelfverloochening van ouders en de ascese van een goed verstandhouding tussen hen, evenals de primordiale rol van de moeder.

De viering werd afgesloten met een receptie en een feestelijke maaltijd.