Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Irene en de Heilige Païsios de Athoniet te Lasne

Chemin du Gros-Tienne 55 - 1380 Lasne (Ohain)

Adres van de kerk: Chemin du Gros-Tienne 55 – 1380 Lasne (Ohain).

Rector: Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas. Adres: Hansen Soulielaan 111 – 1040 Brussel. Tel. +32.2/736.42.86. Mob.: +32.473/32.88.84 E-mail: [email protected].

Parochiewebsite: www.irini.paisios.be

PAROCHIE VAN DE HH. GROOTMARELARES IRENE EN PAÏSIOS DE ATHONIET – LASNE

De Parochie van de Heilige Grootmartelares Irene en de Heilige Païsios de Athoniet werd gesticht als antwoord op de liturgische noden van vele orthodoxe christenen die in de regio Waals-Brabant wonen.

In augustus 2017 werd een akte ondertekend voor een erfpacht van 54 jaar tussen de vzw Orthodoxe Parochie van de Heilige Païsios te Lasne en het Rooms-katholiek Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op 30 september 2017 werd de kerk plechtig geopend en de eerste Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Metropoliet Athenagoras van België.

De kerk is een voormalig paviljoentje van de Wereldtentoonstelling van 1958. Onmiddellijke renovatie- en aanpassingswerken waren noodzakelijk om het geschikt te maken voor de liturgische werking.

De diensten worden gevierd in meerdere talen (Frans, Grieks, Roemeens, Slavisch en Engels). Op die manier komen alle gelovigen aan bod.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas:  2017 – …

Rector:

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas

Tel. +32.2/736.42.86. Mob.: +32.473/32.88.84

E-mail: [email protected].