Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Moeder Gods – Amersfoort (NL 3818 WK)

Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort

Parochie van de Heilige Moeder Gods – Amersfoort (NL 3818 WK)
Adres:

Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort

Site : http://rum-orthodox.de

Taal: arabisch en nederlands

Clerus:
Aarshpriester Basilios Khamis
Jacob Catslaan 28, 3818WK Amersfoort
Comeniuslaan 73, 3706XC Zeist
Mob: +31 6 40283913
Tel. +31 6 5524 6561
email:[email protected]

Rector:

Aartspriester Basilios Khamis
Jacob Catslaan 28, 3818WK Amersfoort
Comeniuslaan 73, 3706XC Zeist
Mob: +31 6 40283913
Tel. +31 6 5524 6561
Email: [email protected]