Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonfeest van de Heiligen Raphael, Nicolas en Irene in Namen

De Parochie van de Heiligen Raphael, Nicolas en Irene van Namen vierde haar uitgestelde parochiefeest op 8 mei 2021, de zaterdag van de Week van de Vernieuwing. Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, ging voor in de Liturgie, in overeenstemming met de beperkende en beschermende maatregelen die in België van kracht zijn om de verspreiding van de coronaviruspandemie te voorkomen.

Zijne Excellentie verwees in zijn homilie naar de moed van de heiligen die, door hun geloof en liefde voor God en de ervaring van de Verrijzenis van Christus, de voorkeur gaven aan de vergankelijkheid van de dood om eeuwig met God te leven.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Excellentie de leden van de geestelijkheid van de parochie voor het werk dat met de hulp van hun medewerkers was bereikt en bracht hij de vaderlijke zegen van Zijne Eminentie de Metropoliet aan de parochianen over, evenals de paasgroet “Christus is Verrezen”.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar