Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Myrondraagsters

Kerkhofkapel - Vogelenzanglaan, 21 - NL 4835 Breda

Parochie van de Heilige Myrondraagsters Adres: Kerkhofkapel - Vogelenzanglaan, 21 - NL 4835 Breda Clerus: Aartspriester Josef Sikora Piet Retiefstr. 43 5025 CB Tilburg
Aartspriester Josef Sikora Piet Retiefstr. 43 5025 CB Tilburg