Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Myrondraagsters

Kerkhofkapel - Vogelenzanglaan, 21 - NL 4835 Breda

Parochie van de Heilige Myrondraagsters
Adres:
Kerkhofkapel – Vogelenzanglaan, 21 – NL 4835 Breda

Clerus:
Aartspriester Josef Sikora
Piet Retiefstr. 43
5025 CB Tilburg

Aartspriester Josef Sikora
Piet Retiefstr. 43
5025 CB Tilburg