Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Ignatios de Theofoor, Schaarbeek

Roodebeeklaan 29 - 1030 Schaarbeek

Adres van de kerk: Roodebeeklaan 29, 1030 Schaarbeek
Rector: Priester Isaak Zaadeh. GSM: +32.484/73.07.10. E-mail: [email protected]
Koorleden: Ibrahim Kahila en Assaf Rasha
Liturgische tal: Arabisch
Erediensten
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen en hoogfeesten 10:00-12:00
Parochieraad: Priester Isaak Zaadeh, Aouad Albshara Wadie, Zahra Michel en Marjana Dyana
Kerkfabriek: Alawad Albshara Suleiman, Slaiman Elias, Jennifer Hallal, Saadeh Mario en Sania Makloul
Volwassenencatechese:
Jeugdverantwoordelijke: Awad Albchara Hiyam

ORTHODOXE PAROCHIE VAN DE HEILIGE IGNATIOS DE THEOFOOR – WATERMAAL-BOSVOORDE

Om te beantwoorden aan de geestelijke en pastorale noden van de arabischtalige orthodoxe christenen in België heeft Metropoliet Athenagoras van België op 21 augustus 2018 de Parochie van de Heilige Ignatios de Theofoor opgericht. De noodzaak was hem duidelijk geworden in 2017, toen Vader Paul Toma zijn familieleden kwam opzoeken, die zich enkele jaren tevoren in België hadden gevestigd. Vader Paul had de zegen gevraagd om geregeld de Goddelijke Liturgie te vieren voor de arabofone orthodoxe gelovigen. Dit gebeurde zowat maandelijks in Brussel en soms ook wel eens in Houthalen. Hij heeft er ook enkele dopen gevierd.

De eerste Goddelijke Liturgie in de schoot van de nieuwe Parochie werd gevierd op 27 oktober 2018, voorgegaan door Metropoliet Athenagoras, omringd van priesters en diakens van het Aartsbisdom. Kort daarvoor had Metropoliet Athenagoras de Syriër Vawze Zaadeh tot diaken en priester gewijd, onder de naam Isaak, ter ere van de Heilige Isaak de Syriër. De Parochie kon haar intrek nemen in de voormalige Rooms-katholieke kerk in Watermaal-Bosvoorde. Sedertdien viert men er elke zondag Metten en Goddelijke Liturgie.

Naar de in België van kracht zijnde wet die betrekking heeft tot vzw’s, werd de parochie opgericht als vzw met de naam: “Orthodoxe parochie Heilige Ignatios de Theofoor, vzw”. De Parochie maakt canoniek deel uit van het Orthodox Aartsbisdom van België van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. De Metropoliet van België is verantwoordelijk voor het functioneren van de Parochie en oefent zijn canonieke en spirituele bevoegdheid uit. Hij bezoekt de Parochie, volgt de algemene kerkelijke activiteiten en gaat voor in de Goddelijke Liturgie tijdens het jaarlijkse parochiefeest of andere religieuze diensten, volgens zijn goddunken. De priester maakt deel uit van de geestelijkheid van het Aartsbisdom van België. Hij wordt benoemd door de Metropoliet van België. De rector van de parochie staat in de eerste plaats in voor de kerkelijke, liturgische en pastorale activiteiten met betrekking tot de Arabischtalige orthodoxe gelovigen, die in Brussel en omgeving verblijven.

De Goddelijke Diensten worden er gevierd in het Arabisch.

Klerus:
Priester Isaak Zaadeh (2018 – heden)

 

Rector

Priester Isaak Zaadeh
GSM: +32.484/73.07.10
E-mail: [email protected]