Benelux logo
Greek logo

LEDEN

 

I OECUMENISCH PATRIARCHAAT

1. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxembourg,voorzitter (22.06.2003)
Charbolaan 71, 1030 Brussel
Tel.: +32.2/736.52.78, E-mail: [email protected]

2. Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop (26.01.2020)
Stassartstraat 92, 1050 Brussel
Tel.: +32.470/70.29.65, E-mail: [email protected]

II. PATRIARCHAAT VAN MOSKOU

3. Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon (11.04.1987)(voor België)
Ridderstraat 29, 1050 Brussel
Tel. en Fax: +32.2/513.33.74, E-mail: [email protected]

4. Zijne Excellentie Aartsbisschop Elisey (26.11.2006) (voor Nederland)
1e Sweelinckstraat 54, 2517 GE Den Haag, Nederland
Τel.: +44 7795 225500, E-mail: [email protected]

5. Zijne Excellentie Bisschop Irinej (06.11.2016)van de Russische Kerk Buiten de Grenzen
8 Shrewsbury Rd, Prenton
Wirral, CH43 2HY, United Kingdom
Tel. +1 (415) 412-5180, E-mail: [email protected]

6. Zijne Eminentie Metropoliet Jean (15.03.2015)
Aartsbisdom van Parochies van Russische Traditie
12 rue Daru – 75008 Paris, Frankrijk
Tel. +33.1.42.27.37.34, E-mail: [email protected]

III. PATRIARCHAAT VAN SERVIË

7. Zijne Excellentie Bisschop Luka (17.08.1992)
Rue du Simplon 23, 75018 Paris, Frankrijk
Tel.: +33.1/42.52.99.90, E-mail: [email protected]

IV.  PATRIARCHAAT VAN ROEMENIË

8. Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (11.03.1990)(voor Luxemburg)
Fürther Straße 166, 90429 Nürnberg, Deutschland
Tel.: +49.91/13.23.69.12, E-mail: [email protected]

9. Zijne Eminentie Metropoliet Iosif (23.03.1998)(voor België en Nederland)
Bd du Général Leclerc 1, 91470 Limours, France
Tel.: +33.1/64.91.59.24, E-mail: [email protected]

V. PATRIARCHAAT VAN BULGARIJE

10. Zijne Eminentie Metropoliet Antonie (23.03.2008)
Krausenstraße 73, 10117 Berlin, Deutschland
Tel. en Fax: +49.30/20.86.146. E-mail: [email protected]

VI. PATRIARCHAAT VAN GEORGIË

11. Zijne Excellentie Bisschop Dositeoz (15.06.2014)
Gendebienstraat 9, 1030 Brussel
Tel.: +32.2/201.99.50, E-mail: [email protected]