Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN DE HH. ANARGYREN IN DE PAROCHIE TE PERONNES-LEZ-BINCHE

Op 1 november 2014 werd te Péronnes-lez-Binche de gedachtenis van de Heilige Anargyren (Onbaatzuchtigen) Kosmas en Damianos gevierd met een Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, omringd door priesters van het Aartsbisdom en een menigte gelovigen uit de ruime omgeving.

De homilie werd verzorgd door Oikonomos v. Evángelos Psállas, die verwees naar de apostellezing van de dag, en aantoonde hoezeer de lofzang op de Liefde van Paulus de leidraad was voor de Heilige Kosmas en Damianos, evenals andere heiligen.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de Metropoliet de priesters van het Aartsbisdom en de rector van de parochie, Sakellarios v. Panteleimon Nóussis, het koor dat zowel in het Frans als Grieks zong volgens de Byzantijnse traditie, evenals de gelovigen die waren toegestroomd om de Heilige Anargyren te eren. Hij benadrukte dat deze parochie gesticht was door zijn voorganger Zijne Eminentie ex-Metropoliet Panteleimon die haar als de zijne beschouwde. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras moedigde eveneens de jongeren van het Aartsbisdom aan om nauwere banden te hebben met hun parochie, middelpunt van het leven van een christengelovige, net als om geschikte studies te volgen om op een dag de rangen te kunnen vervoegen van de geestelijkheid van het Aartsbisdom. Daarna werd in de parochiezaal een rijkelijke receptie aangeboden.

De gelovigen betoonden hun liefde voor Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België op verschillende wijzen; zoals een van het eiland Kefaloniá afkomstige parochiaan die een prachtig kwatrijn zong als een teken dat hij altijd welkom en geliefd is in de parochie van de HH. Anargyren te Péronnes-lez-Binche.