Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

LUISTERRIJKE CONCELEBRATIE WEGENS 50 JAAR ORTHODOXE KATHEDRAAL BRUSSEL

Op zondag 9 november 2014 werd in de feestende Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Stefanos van Talinn en Heel Estland, die zich voor een bezoek van enkele dagen in het Heilige Aartsbisdom van België bevond.

Samen met de Metropoliet van Estland concelebreerde de Herder-Metropoliet Athenagoras van België, Metropoliet Athanasios van Achaïa van (Kerk van Griekenland), Bisschop Porfyrios van Neapolis (Kerk van Cyprus) en Bisschop Dositheos van het Patriarchaat van Georgië, vergezeld door een groot aantal priesters en diakens.

Een aanzienlijke menigte nam deel aan de Goddelijke Liturgie, waarbij diplomatieke, militaire en politieke figuren aanwezig waren, maar ook rooms-katholieke vertegenwoordigers. Opmerkenswaardig was de aanwezigheid van de consul van Griekenland in België de heer Chalastáni, europarlementariër mevr. Eliza Vózemberg, Ekaterina Násika en vele, anonieme en bekende anderen, die met hun aanwezigheid de viering van de Metropolische Kerk eerden.

De Griekse culturele verenigingen van Brussel en al de vertegenwoordigers van de Griekse organisaties waren samen aanwezig met de Voorzitter van de Confederatie van de Griekse Gemeenschappen, de heer Dimítrios Argyrópoulos. Jongeren en kinderen met traditionele klederdracht en vlaggen luisterden door hun aanwezigheid de hele viering op.

Tijdens zijn toespraak bedankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België al de tegenwoordige aartspriesters, de geestelijken en het volk, maar in het bijzonder richtte hij zich tot de persoonlijkheid en de inzet van Zijne Eminentie Metropoliet van Estland, die vijftig jaar geleden beduidend heeft bijgedragen aan de inspanningen voor de verwerving van de kathedrale kerk te Brussel. Daarnaast had hij het over de voormalige Metropoliet van België Panteleimon en diens inspanningen.

In zijn antwoord bracht Zijne Eminentie Metropoliet Stefanos van Estland zijn hartelijke dank aan de Metropoliet van België voor de uitnodiging, en sprak hij over de eenheid van de Kerk in de Goddelijke Eucharistie, over het werk en de aanwezigheid van de Engelen in het leven van de gelovigen, en over het doel van het menselijke bestaan, m.n. de heiligheid in de deelname aan de goddelijke werkelijkheid. In de levendige stijl die hem kenmerkt, spoorde hij de gelovigen aan om te bidden tot hun Beschermengel en een leven van geloof en berouw te leiden. Aan het einde van zijn toespraak overhandigde hij aan de Metropoliet van België een enkólpion.

Voor het einde van de Goddelijke Liturgie, wijdde Zijne Eminentie Metropoliet van Estland op het verzoek van de Metropoliet van België, door handoplegging vader Evangelos Psallas, sinds vele jaren parochiepriester van de kathedrale kerk en secretaris van het Heilig Aartsbisdom, tot Protopresbyter.

Daarna vond in aanwezigheid van alle aartspriesters die hadden meegevierd, van de Griekse consul en een menigte officiële personen, samen met heel het volk, in een daartoe elk jaar aangeboden zaal, een bijzondere opvoering plaats met traditionele dansen. Die werden uitstekend uitgevoerd door kinderen en jongeren van verschillende culturele verenigingen van Brussel, met rijkelijke klederdracht en aangename traditionele muziek.