Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

OECUMENISCHE WAKE TE ANTWERPEN

Ongeveer 500 mensen hebben deelgenomen aan de Oecumenische Wake van de Antwerpse Raad van Kerken, die plaats had in de mooie neo-Byzantijnse Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen. Dit jaar was de Grieks-orthodoxe Kerk verantwoordelijk voor de organisatie van de Wake.

Daardoor werden er de orthodoxe Vespers gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, omringd door de priesters Angelos Kamalidis (Oecumenisch Patriarchaat), George Valcu, Gheorghe Macovei, Gabriel Bogdan (Patriarchaat van Roemenië), en Kliment Samovarov (Patriarchaat van Moskou), en de diakens Barnabas Genbrugge (Oecumenisch Patriarchaat) en Oleg Aheyenka (Patriarchaat van Moskou). Hunne Excellenties Johan Bonny (rooms-katholieke bisschop van Antwerpen) en Paul Van den Berghe (rooms-katholiek bisschop-emeritus van Antwerpen), evenals protestantse pastores, en rooms-katholieke en anglicaanse priesters en diakens.

De gezangen werden verzorgd door een gemengd Byzantijns koor (dat in het Grieks, Roemeens en Nederlands zong) en een Russisch koor (dat in het Slavisch zong).

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verklaarde hoezeer de zichtbare eenheid van de christenen verlangd wordt, en dat de orthodoxen steeds bidden dat God die mogelijk maakt. Nochtans reiken de scheidsmuren tussen de kerken zelfs vandaag niet tot in de hemel.

Zijne Excellentie Bisschop Johan Bonny hield een mooie homilie over de nood aan eenheid onder de christenen.

Vader Angelos Kamalidis en Diaken Barnabas Genbrugge, hebben, net als Protopsaltis Antonios Tarlizos en Emma Van der Kaden, een grote bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het welslagen van deze viering.