Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS IN DE POOLSTALIGE PAROCHIE TE NEERPEDE (BRUSSEL)

Op 4 september 2016 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voor in de Goddelijke Liturgie in de feestende Poolstalige parochie van de Geboorte van de Moeder Gods te Neerpede (Brussel). Hij vierde die samen met geestelijken uit Brussel, evenals vader Heikki Huttunen, secretaris-generaal van de KEK, vader Andrzej Kuzma en diaken Rafal Dmitruk van de Heilige Autocefale Kerk van Polen, terwijl een groot aantal gelovigen, vooral van Poolse afkomst, samenstroomde om de Alheilige Moeder Gods te eren.

In de homilie die v. Andrzej verzorgde, werd bovendien verwezen naar het Feest van de Geboorte van de Moeder Gods, evenals naar de uitgesproken aanwezigheid van de Alheilige Moeder Gods in het leven van ons allemaal.

Bij het einde van de Goddelijke Liturgie benadrukte Zijne Eminentie de Metropoliet de grote betekenis van het bestaan van deze Parochie, ook in de schoot van het Heilig Aartsbisdom van België. Ze wordt beschouwd als een toonbeeld voor het oplossen van het canoniek probleem van de Orthodoxe Diaspora. Hij dankte iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun warme onthaal, en feliciteerde de Rector, de E.H. Priester v. Paweł Cecha, die waardig, en met veel inzet werkt om het beste voor zijn Parochie te bereiken. Daarom kende hij hem het ambt van Aartspriester toe, waarna de aartspriester op zijn beurt het woord nam en hartelijk de Metropoliet en alle leden van het Heilig Aartsbisdom, bedankte voor de ondersteuning die hem werd geboden.

Vervolgens werd aan alle aanwezigen een maaltijd aangeboden waar ook Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop van de rooms-katholieke Kerk, mevrouw Monique Cassart, schepen voor erediensten van de gemeente Anderlecht, en twee rooms-katholieke priesters aan deelnamen.