Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

ORTHODOXIE IN BEWEGING DAG VAN GEBED EN SAMENZIJN VAN JONGEREN EN GEESTELIJKEN

Onder het motto “Orthodoxie in beweging” had op maandag 1 mei 2017, iets buiten Brussel, voor de derde maal de Dag voor de Clerus en Jeugd van het Heilig Aartsbisdom van België plaats.
Op een zeer mooie plek te Kortenberg, in de Vlaamse rand rond Brussel, hadden geestelijken en jongeren de gelegenheid om in een oude, lokale abdij samen te komen en samen te praten rond het thema van de Orthodoxe Traditie.

De dag begon met de Goddelijke Liturgie, gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door de gezangen van twee meertalige koren, die rechts uit jongeren, en links uit geestelijken van het Aartsbisdom bestonden.
De Secretaris van de Commissie Jeugdwerk van het Aartsbisdom van België, v. Ciprian Popescu, sprak de homilie uit, en gaf daarbij een kleine inleiding op het onderwerp van de dag.

Na een koffiepauze, een wandeling door de bosrijke omgeving, en het gezamenlijke middageten, waren er interactieve activiteiten voorzien die de jongeren van de Benelux de kans boden om elkaar beter te leren kennen.

Na de maaltijd splitsten de jongeren zich volgens hun eigen taal op in werkgroepen, waarbij iedereen met enkele geestelijken de betekenis kon bespreken van het thema van de dag – “Orthodoxie in beweging” – voor een jongere van vandaag. Er ontstonden vruchtbare dialogen en interessante visies over de rol die de Orthodoxie vandaag kan spelen, omdat de Orthodoxie geen zinloos idee is, nóg een filosofische stroming, of een statische museumruimte voor het verleden, maar een levende traditie die nog veel te bieden heeft aan de wereld.

De geestelijken van het Aartsbisdom hadden hun eigen werkgroep onder leiding van Metropoliet Athenagoras, waarbij ze verschillende onderwerpen bespraken die de pastorale zorg van de Parochies aanbelangen, maar vooral het belangrijkste onderdeel: het pastoraat van de jonge mensen.

Op het einde werd een algemeen overzicht gegeven van wat er gezegd werd in de werkgroepen, en een algemeen besluit van de dag, waarbij Zijne Eminentie de geestelijken en de jongeren bedankte voor hun reactie op zijn oproep tot de Derde Bijeenkomst, evenals de geestelijken die meewerken in de Commissie Jeugdwerk, voor de uitstekende organisatie van het evenement.

Tot slot spraken de jongeren af voor de volgende jaarlijkse Driedaagse Bijeenkomst die in oktober in de buurt van Gent zal plaatshebben.