Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

“De missionaire werking van de Kerk is wat de moderne wereld zal veranderen… ” Metropoliet Athenagoras van België:

De parochie van Oostende heeft op zaterdag 12 mei 2018 het feest van haar patroonheiligen, de Heiligen Cyrillus en Methodius gevierd.

In deze mooie Vlaamse kuststad, in de gerenoveerde en onlangs ingewijde Kerk van de Heiligen Apostelgelijken, ging Zijne Eminentie Monseigneur Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door diverse clerici van het Aartsbisdom, voor in de Goddelijke Liturgie.

In zijn homilie aan het einde van de Goddelijke Liturgie prees Zijne Eminentie deze twee Tessalonicenzische broers, die dankzij de inspiratie en de ruimdenkendheid van patriarch Photios, hun vaderland verlieten en zich openstelden voor de wereld om de boodschap van Christus te delen.

Metropoliet Athenagoras benadrukte onder anderen dat ‘’ de twee broers de boodschap van de Verrezen Christus verspreid in de wereld hebben, en de toenmalige atheïsten gekerstend. Ze brachten de beschaving en het schrift aan de tot dan toe ongeletterde broeders in Oost-Europa, in Groot-Moravië … Al hun werken waren geïnspireerd door Verrijzenis van Christus, hun missionaire ijver heeft hen verrijkt en bracht hen tot de rang van Apostelgelijken. Dit vurige missionaire werk heeft de wereld in die tijd doen groeien en veranderen. Ditzelfde vuur zal de huidige wereld veranderen en haar de reddende boodschap van het Evangelie brengen. Wat vandaag nodig is voor de mensheid is de her-evangelisatie en de gehechtheid aan het geloof in de Verrezen Christus, die een levende getuigenis van Gods aanwezigheid zal worden voor een betere wereld … ”

Nadien volgde een rijke ontvangst in de speciaal hiertoe ontworpen ruimte die functioneert als spiritueel centrum van de kerk.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar