Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Perscommuniqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel– De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam voor de vijftiende keer bijeen op donderdag 14 juni 2018 in de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Eveneens aanwezig waren Aartsbisschop Simon (Ondervoorzitter – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Mark als vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Aartsbisschop Elisey (Patriarchaat van Moskou).

De Bisschoppenconferentie verwelkomde Zijne Excellentie Aartsbisschop Elisey, de nieuwe aartsbisschop van het Patriarchaat van Moskou in Nederland. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras verheugde zich in zijn welkomstwoord over de toekomstige nauwe samenwerking tussen de diverse orthodoxe aanwezigheden in de Benelux.

De bisschoppen werden geïnformeerd over een gemeenschappelijke verklaring die de vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigheid in België samen met de Eerste Minister en de Minister van Justitie hebben ondertekend. Daarin engageren de leiders van de erkende erediensten zich voornamelijk tot het vermijden van buitensporige buitenlandse financiering, hetgeen afbreuk zou doen aan hun onafhankelijkheid. Ze verbinden er zich toe alles in het werk te stellen om de transparantie en integriteit van de financiële stromen te waarborgen. Ze verbinden er zich ook toe te zorgen voor een goed boekhoudkundig beheer binnen de entiteiten waaruit ze bestaan. In deze verklaring wordt opnieuw het nut bevestigd van het overleg tussen de vertegenwoordigers van de erediensten en de burgerlijke autoriteiten.

De bisschoppen werden op de hoogte gebracht van bepaalde wijzigingen in het proces betreffende de aanvragen tot erkenning van parochies in België en over ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijzen van de orthodoxe godsdienst in België.

De leden van de Bisschoppenconferentie bespraken de nodige voorbereidingen voor de organisatie van een groots Orthodox Congres van de Benelux, dat zal doorgaan van 21-23 mei 2020, en informeerden zich over het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland, alsook over het project van een nieuwe Dag van de Orthodoxen in Amsterdam op 17 november 2018.

Oecumene en de interreligieuze dialoog, evenals de realisatie van het project van een gemeenschappelijke bedevaart met de Rooms-Katholieke bisschoppen van België naar  Sint-Petersburg (19-24 september 2018) namen een prominente plaats in tijdens de discussies.

Metropoliet Athenagoras bracht de bisschoppen de hoogte van een historisch akkoord dat Pre-Chalcedonische Kerken in België ondertekenden, met name het erkennen van de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel als hun vertegenwoordiger bij de Belgische autoriteiten.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux vindt plaats op 14 november 2018.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Panorthodoxe Preconciliare Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar