Benelux logo
Greek logo

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

18e vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB)

Op dinsdag 10 december 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) voor de achttiende keer bijeen op de hoofdzetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph

Bijeenkomst van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos met de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Op maandagmorgen 11 november 2019 ontmoette Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in een werkvergadering. Deze vergadering vond plaats op het hoofdkantoor van Aartsbisdom van België en duurde ongeveer vijftig minuten. Naast Zijne Alheiligheid namen de volgende bisschoppen-leden van de Bisschoppelijke Conferentie deel: Zijne Eminentie de Metropoliet van België

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – Op dinsdag 4 juni 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) voor de zeventiende keer bijeen op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De andere deelnemende excellenties waren Bisschop Mark, vertegenwoordiger van Metropoliet

Communiqué Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux(CEOB-OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 14 november 2018 voor de zestiende maal bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom in de Charbolaan 71 in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ook aanwezig waren Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Jozef (Patriarchaat

Perscommuniqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel– De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam voor de vijftiende keer bijeen op donderdag 14 juni 2018 in de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Eveneens aanwezig waren Aartsbisschop Simon (Ondervoorzitter – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Mark als

COMMUNIQUE VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (CEOB-OBB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op woensdag 7 juni voor de dertiende keer bijeengekomen in het Orthodox Aartsbisdom aan de Charbolaan 71 in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Waren eveneens aanwezig: Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Marc (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dosithej (Patriarchaat van

PERSBERICHT VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)

 De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) kwam op woensdag 21 december 2016 voor de twaalfde maal op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, met adres Charbolaan 71 te Brussel, bijeen, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Metropoliet Iosif (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop

XI BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) kwam op woensdag 8 juni 2016 voor de elfde maal te Brussel, op de zetel van het Heilig Aartsbisdom België, Charbolaan 71, samen onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat). Verder waren Hunne Excellenties Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou),

VERKLARING VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)

Brussel – Woensdag 12 november 2014 is de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) voor de achtste keer samengekomen op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België, Charbolaan 71. Ze werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Vicevoorzitter Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Marc (plaatsvervanger van Metropoliet Iosif –

IVe BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op dinsdag 13 november 2012 in vergadering bijeengekomen, te Brussel, in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, Charbolaan 71, en onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat). Naast de voorzitter waren aanwezig : Aartsbisschop Simon, onder-voorzitter (Patriarchaat van Moskou), Aartsbisschop