Benelux logo
Greek logo

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Bezorgdheid van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie over ontwikkelingen binnen OJN

De hiërarchen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux heeft in een brief aan de verantwoordelijken van de vereniging ‘Orthodoxe Jongeren Nederland’ haar bezorgdheid geuit over enkele ontwikkelingen die zich binnen OJN afspelen. Zij hebben dit onderling besproken en besloten om gezamenlijk hun zorg uit te spreken. Zij hechten groot belang aan OJN als een

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd op maandag 6 november 2023 samengeroepen voor haar 27e vergadering in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Zijne Excellentie Bisschop Justin (Patriarchaat van Servië), Zijne Excellentie Bisschop

De 26e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

De 26e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) vond plaats in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel op dinsdag 6 juni 2023 onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Namen deel aan de vergadering Zijne Eminentie Metropoliet Jean van Doubna (Aartsbisdom van de

Pelgrimstocht van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux naar Georgië – Ontmoeting met Zijne Gelukzaligheid Ilia patriarch van Georgië

Van 5 tot 10 mei 2023 ging de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) op pelgrimstocht naar Georgië, op uitnodiging van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Elias van Georgië. Hoewel deze reis al sedert 2020 werd beslist door de Bisschoppenconferentie, kon deze nog niet doorgaan wegens de pandemie en alle gevolgen van dien. De ontmoetingen, de bezoeken,

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd op woensdag 16 november 2022 samengeroepen voor haar 25e vergadering in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Zijne Eminentie Metropoliet Isaac (Patriarchaat van Antiochië), Zijne Excellentie Bisschop

De 24e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

De Conferentie van Orthodoxe Bisschoppen van de Benelux (COBB) kwam op vrijdag 3 juni 2022 voor haar 24e vergadering per videoconferentie bijeen onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Zijne Excellentie Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) en Zijne Excellentie Bisschop Dositheos (Patriarchaat

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd bijeengeroepen voor haar 22e gewone vergadering. Deze vergadering ging door op dinsdag 22 juni 2021 , vanwege de gezondheidscrisis via een videoconferentie. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) zat de vergadering voor. De deelnemende bisschoppen waren Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – Op donderdag 10 maart 2021 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) bijeen voor een buitengewone coördinatievergadering. Deze ontmoeting vond vanwege de gezondheidscrisis plaats via videoconferentie, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Conferentie werd bijgewoond door Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië) en Hunne

Communiqué van de 20ste Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De twintigste bijeenkomst van de Orthodox Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB) werd vanwege de gezondheidscrisis digitaal gehouden. Ze ging door op dinsdag 17 november 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph

Communiqué 19e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Communiqué 19e Vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 17 juni 2020 voor de negentiende keer bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, Charbolaan 71 in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België