Benelux logo
Greek logo

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

De 24e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

De Conferentie van Orthodoxe Bisschoppen van de Benelux (COBB) kwam op vrijdag 3 juni 2022 voor haar 24e vergadering per videoconferentie bijeen onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Zijne Excellentie Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) en Zijne Excellentie Bisschop Dositheos (Patriarchaat

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd bijeengeroepen voor haar 22e gewone vergadering. Deze vergadering ging door op dinsdag 22 juni 2021 , vanwege de gezondheidscrisis via een videoconferentie. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat) zat de vergadering voor. De deelnemende bisschoppen waren Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – Op donderdag 10 maart 2021 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) bijeen voor een buitengewone coördinatievergadering. Deze ontmoeting vond vanwege de gezondheidscrisis plaats via videoconferentie, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Conferentie werd bijgewoond door Zijne Eminentie Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië) en Hunne

Communiqué van de 20ste Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De twintigste bijeenkomst van de Orthodox Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB) werd vanwege de gezondheidscrisis digitaal gehouden. Ze ging door op dinsdag 17 november 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph

Communiqué 19e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB)

Communiqué 19e Vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 17 juni 2020 voor de negentiende keer bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België, Charbolaan 71 in Brussel. De vergadering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

18e vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB)

Op dinsdag 10 december 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) voor de achttiende keer bijeen op de hoofdzetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Hunne Excellenties Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph

Bijeenkomst van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos met de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Op maandagmorgen 11 november 2019 ontmoette Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in een werkvergadering. Deze vergadering vond plaats op het hoofdkantoor van Aartsbisdom van België en duurde ongeveer vijftig minuten. Naast Zijne Alheiligheid namen de volgende bisschoppen-leden van de Bisschoppelijke Conferentie deel: Zijne Eminentie de Metropoliet van België

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – Op dinsdag 4 juni 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) voor de zeventiende keer bijeen op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De andere deelnemende excellenties waren Bisschop Mark, vertegenwoordiger van Metropoliet

Communiqué Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux(CEOB-OBB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppen Conferentie van de Benelux (CEOB) kwam op woensdag 14 november 2018 voor de zestiende maal bijeen op de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom in de Charbolaan 71 in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ook aanwezig waren Bisschop Marc, vertegenwoordiger van Metropoliet Jozef (Patriarchaat

Perscommuniqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel– De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) kwam voor de vijftiende keer bijeen op donderdag 14 juni 2018 in de zetel van het Orthodoxe Aartsbisdom, Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Eveneens aanwezig waren Aartsbisschop Simon (Ondervoorzitter – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Mark als