Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Jaarlijkse bijeenkomst van CROCEU in Sofia, Bulgarije

Van 4 tot 8 oktober 2018 vond in Bulgarije de jaarlijkse vergadering van het CROCEU (Committee van de vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie) plaats. De deelnemers aan de vergadering waren: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Archimandriet Emilianos Boggianou (Oecumenisch Patriarchaat), Aartspriester Sorin Selaru en Priester George Valcu (Patriarchaat van Roemenië), Zijne Eminentie Metropoliet Antonii en Archimandriet Athanasi Sultanov (Patriarchaat van Bulgarije), Zijne Excellentie Bisschop Porphyrios van Neapolis en Archimandriet Nektarios Ioannou (Kerk van Cyprus). Het Patriarchaat van Moskou en de Kerk van Griekenland waren dit jaar niet vertegenwoordigd.

Hierna volgt het comuniqué van deze ontmoeting:

COMMUNIQUÉ

Van 5 tot 7 oktober 2018 hield het Comité van Afgevaardigden van de Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU) zijn jaarlijkse bijeenkomst in Bulgarije, op de vriendelijke uitnodiging van Zijne Zaligheid Neofit, Metropoliet van Sofia en Patriarch van Bulgarije. Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst van dit jaar was “De factoren om de cohesie in de Europese samenleving te verbeteren”.

Tijdens het dialoogseminarie, dat werd georganiseerd door de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Bulgarije, gaven de vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat, het Patriarchaat van Roemenië, het Patriarchaat van Bulgarije en de Kerk van Cyprus hun mening over het onderwerp. Ze werden vergezeld door academici, Europese functionarissen en medewerkers van de Bulgaars-orthodoxe kerk.

De leden CROCEU benadrukten dat er in een almaar diverser wordende samenleving, zoals die waarin we leven, een steeds grotere behoefte is om de cohesie te verbeteren op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Etnische, culturele en religieuze verschillen kunnen inderdaad angst voor de ander oproepen en zo tot barrières, muren en verdeeldheid leiden. Onder deze omstandigheden is het van essentieel belang dat de Kerken in Europa een dialoog aangaan met en in dialoog blijven met andere sociale actoren, aan de ene kant wijzend op de essentiële rol die het christendom heeft gespeeld in de creatie van zowel Europa als, in recentere tijden, van de Europese Unie, terwijl aan de andere kant een holistische visie wordt geboden op de toekomst van deze zeer complexe en veelzijdige “constructie”.

Op zeer concreet niveau moet de sociale cohesie in Europa worden verbeterd door middel van een uitgebreid pakket van fiscaal, budgettair, sociaal en onderwijskundig beleid, met als uiteindelijk doel het bereiken van het algemeen welzijn. Centraal in elk beleid moet het respect voor de aangeboren waardigheid en uniciteit van elke menselijke persoon gelegd worden, iets wat een hoofdprincipe is van het christendom. Alleen een dergelijke benadering zou de Europese Unie kunnen hervormen tot wat zij vanaf het allereerste begin had moeten zijn, namelijk niet alleen een eengemaakte markt, gebaseerd op louter economische belangen en altijd gericht op grotere economische groei, maar veeleer een familie van staten, gebaseerd op gemeenschappelijke principes en waarden die de bloei en de integrale ontwikkeling van elke natie en zelfs van elke menselijke persoon zouden kunnen vergemakkelijken.

Op zaterdag 6 oktober reisde het Comité naar Stara Zagora, waar zij deelnamen aan de vieringen van het 180-jarig jubileum ter gelegenheid van de geboorte van Metropoliet Metodii Kusev, de eerste tenens van deze eerbiedwaardige metropool.

Het programma culmineerde op zondag 7 oktober in de Kathedraal van St. Nikolay in Stara Zagora, toen de leden van het Comité in de Goddelijke Liturgie concelebreerden. In deze Liturgie ging Zijne Eminentie Metropoliet Kipriyan van Stara Zagora voor, in aanwezigheid van Zijne Zaligheid Patriarch Neofit. Na de Goddelijke Liturgie hadden de leden van CROCEU een ontmoeting met de Patriarch, waarbij zij zowel Zijn Zaligheid als Zijn Eminentie Metropolitan van Antonii van West- en Midden-Europa dankten voor hun gastvrijheid. Zijne Zaligheid verzekerde zijn leden van zijn gebedsvolle steun en wenste hen kracht.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar