Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Opening van het Academiejaar van het Orthodox Theologisch Instituut “Apostel Paulus” en de Voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” in Brussel

Het orthodox aartsbisdom van België opende op woensdag 10 oktober 2018 het academiejaar 2018-2019 van het Orthodox Theologisch Instituut “Apostel Paulus”, en van de Voordrachtencyclus “Orthodoxos Logos” in Brussel. Dit ging door in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster, in het centrum van de stad Brussel.

De bijeenkomst begon met een ceremonie voor de opening van het nieuwe academiejaar waarbij Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België zowel het begin van de lessen aan het Instituut als de nieuwe voordrachtencyclus inzegende. Tijdens zijn toespraak dankte hij de aanwezigen en verwees naar de geschiedenis en de troeven van het Instituut.

Het orthodoxe aartsbisdom van België en haar verantwoordelijke, de Metropoliet van het Oecumenisch Patriarchaat, heeft, als deel van de rechten en plichten hem opgelegd door de Belgische Staat, de mogelijkheid om leerkrachten voor te dragen voor het orthodoxe godsdienstonderwijs in de scholen van officieel onderwijs. Dit privilege heeft geleid tot de noodzaak een instituut te op te richten dat in staat is om kandidaat docenten voor dit onderwijs te informeren en op te leiden, alsmede leden van de clerus en catecheten. Het Instituut is sinds 1991 werkzaam, met twee afdelingen: één in Gent voor de Nederlandstaligen en één in Brussel voor de Franstaligen.

Onder de inspiratie van de voormalige Metropoliet van België , Monseigneur Panteleimon, maar ook met de ondersteuning en begeleiding van de toenmalige bisschop van Sinope, Monseigneur Athenagoras, op vandaag de Metropoliet van België, worden leraren aangeduid, met de mogelijkheid zich te vormen in een van de twee afdelingen van het Instituut om zo degelijk godsdienstonderwijs te kunnen geven in de cycli van het officiële onderwijs.

Opgemerkt moet worden dat godsdienstles in het officiële onderwijs in België een verplichte optie is, waarbij elke ouder de vrijheid van godsdienstkeuze heeft. De keuze voor orthodoxe godsdienst van één enkele leerling in een klas verplicht de schooldirecteur of de inrichtende macht van de instelling het aartsbisdom te contacteren met de vraag een leraar aan te duiden voor de lessen.

Metropoliet Athenagoras onderstreepte derhalve het belang van het bestaan ​​en de werking van de Orthodoxe Theologisch Instituut in België, niet alleen om aan de onderwijsbehoeften te voldoen, maar ook voor de ontwikkeling van het denken en de orthodoxe traditie in het hart van Europa.

Daarop stelde de directeur van het Instituut Apostel Paulus, Aartspriester Dr. Constantin Kenanidis, het nieuwe curriculum en het professorenkorps voor, doorgewinterde theologen, priesters van diverse orthodoxe en seculiere aanwezigheden die toezien op alle aspecten van een adequate opleiding van toekomstige leraren, zonder de vorming te vergeten van al diegenen die zich interesseren in orthodoxe theologie.

Het tweede deel van de avond was voorbehouden voor de eerste conferentie in het kader van de Voordrachtencyclus “Orthodox Logos” van het aartsbisdom. Gastspreker was hoogleraar theologie en beroemd Frans schrijver, Dr. Jean-Claude Larchet, die uitweidde over het onderwerp: “Hoe het christelijk geloof bewaren en overdragen in een wereld die dechristianiseert? ”

Aanvankelijk had de befaamde theoloog het over de vele uitdagingen in onze ontkerstende samenleving die zich steeds verder van God en het geloof verwijdert. De ontmanteling van het geloof doet Europa, met zijn christelijke identiteit, en met als basis van de cultuur het christendom, schudden op zijn grondvesten. Daarom stelde hij oplossingen en antwoorden voor over wat bewuste christenen zouden kunnen aanbieden om het christendom in het dagelijks leven terug te brengen als een belangrijk deel, niet alleen van het leven, maar van onze Europese identiteit.

Coördinator van de Voordrachtencyclus: aartsdiaken Philadelphos Kafalis, directeur van het kantoor van de Metropoliet.

De conferentie werd gevolgd door een receptie.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar