Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Griekse Nationale feestdag in Brussel

Op schitterende wijze eerde het Aartsbisdom van België de verjaardag van 28 oktober 1940.

 

Op zondag 28 oktober 2018 werd een Pontificale Goddelijke Liturgie gecelebreerd in de Kathedraal van de Aartsengelen in Brussel onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met de medewerking van priesters van het Aartsbisdom en de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Griekse ambassade en Griekse militairen in België, evenals een groot aantal parochianen.

Na de Goddelijke Liturgie vond het officiële Te Deum plaats voor de Griekse Nationale Feestdag en de verjaardag van 28 oktober 1940.

De officiële toespraak werd gehouden door de Griekse Ambassadeur in België, mevrouw Eleftheria Galathianakis, die het belang van dit moment in de Griekse geschiedenis en de wereldwijde impact ervan benadrukte. Het kleine Griekenland wist met zijn beperkte middelen weerstand te bieden aan de razernij van het fascisme, en liet gans Europa met ingehouden adem de gebeurtenissen volgen.

Vervolgens nam Metropoliet Athenagoras het woord om te spreken over de grootsheid van de Griekse geest, zoals die zich openbaarde tijdens het zegevierende verzet van Griekenland in 1940 en zijn vermogen om de wereld te doen herleven in tijden van crises en moeilijkheden.

Op het Te Deum waren ook Consul Christos Tsingopoulos en leden van de Ambassade van Griekenland aanwezig, alsmede Admiraal Constantin Karageorgis, het hoofd van de Militaire Vertegenwoordiging van Griekenland bij de NAVO, de voorzitter Helleense gemeenschap van Brussel Dhr. Dimitrios Argyropoulos, schepenen en archonten van het Oecumenisch Patriarchaat.

Vervolgens ging de Bisschoppelijke Vicaris van het Aartsbisdom v. Stavros Triantafyllou, Aartspriester van de Oecumenische Troon, als vertegenwoordiger van de Metropoliet, voor in het gebed van een herdenkingsdienst voor de overledenen op het kerkhof van Brussel, bij de graven van de drie gedode soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar