Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bezoek van de hoofden van de erediensten en de minister van Justitie aan de gevangenis van Sint-Gillis

“JAILS AND JUSTICE” – GEVANGENIS VAN SAINT-GILLIS

METROPOLIET ATHENAGORAS WAS ER MET DE MINISTER VAN JUSTITIE

 

Donderdag 31 januari 2019 – Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België nam deel aan een sinds maanden voorbereide bijeenkomst in een penitentiaire inrichting, in de penitentiaire instelling van Sint-Gillis.

In de naam van de gerechtigheid stuurt de maatschappij mensen achter de tralies. Niettemin zijn deze gevangenen mensen. Hoe leven deze gevangenen? Wie bewaakt ze? Hoe worden ze voorbereid op de toekomst? Welke impact is er op hun directe gezinsomgeving? Wat is de rol van de gevangenisaalmoezenier of morele raadgever? Deze keer wilde de informele groep van Hoofden van de Erediensten en de Vrijzinnigheid, in nauwe samenwerking met de minister van Justitie, dit thema aanpakken. Na het succes van het initiatief “Religioptimist”, dat vorig jaar in de Senaat wees op het belang van de rol van religie in onze samenleving, zag het project “Jails and Justice” begin 2018 het daglicht.

De apotheose vond plaats in de voormiddag van 31 januari 2019 in de gevangenis van Sint-Gillis, waar Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, na een rondleiding door het gebouw door de directeur Jurgen Van Poecke, met een delegatie van ongeveer 45 mensen, waaronder de andere hoofden van de erkende erediensten en de vrijzinnigheid, deelnam aan een ontmoeting en debat met de pers. Via een panel van twee gevangenen, een supervisor, een katholieke aalmoezenier van de Gevangenis van Sint-Gillis (Geneviève Bro), een morele raadgever van de Gevangenis van Sint Gilles (Henri Caers), een Islam raadgever (Mr. Brahim Bouhna ) en een lid van de Commissie van Aalmoezeniers van ARPEE (de heer Yvan Thomas), gemodereerd door de Eerwaarde Heer Eric de Beukelaer, en in aanwezigheid van de minister van Justitie de heer Koen Geens, kon de delegatie kennis maken met de complexiteit van het beheer van een penitentiaire inrichting, die, naast de materiële en veiligheidsaspecten, ook moet voldoen aan menselijke noden.

Dit is het fundamentele en primordiale werk van de gevangenisaalmoezenier en de morele raadgever. Het woord geven aan de gedetineerden, zorgen voor hun spirituele en religieuze begeleiding: zorgen voor een beetje leven bij iemand die afziet, hem helpen de zin van het leven te vinden door het aanvaarden van zijn veroordeling, hem ondersteunen om uit de ontkenning te geraken en zich te verzoenen met zichzelf. Aangezien respect voor de menselijke waardigheid de belangrijkste drijfveer is van elke actie, is de gevangenisaalmoezenier of morele raadgever in de gevangenis omdat de gedetineerde vraagt om geholpen te worden. Buiten alle geloof om zal men zich onder anderen het woord herinneren van een gedetineerde die luidop zijn atheïsme verkondigde, maar tevens ook de aalmoezeniers van alle erediensten erkende en dankte van voor hun fenomenale werk van luisteren, steun, vriendelijkheid: “Dankjewel. Ik ben hier nu 18 maanden. Dank voor je aanwezigheid en voor alles wat je doet! “

Orthodoxe aalmoezeniersdienst

De Orthodoxe Kerk in België beschikt momenteel over 6 orthodoxe gevangenisaalmoezeniers (5 fulltime). Zij bedienen de penitentiaire instellingen op het grondgebied van België volgens een opdeling in 4 sectoren: Brussel, Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, en Henegouwen; de provincies Antwerpen en Limburg; de provincies Namen, Luik en Luxemburg; de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het team van orthodoxe aalmoezeniers bestaat momenteel uit drie Roemenen, één Rus, één Serviër en één Belg; onder hen een priester en een diaken. Oorspronkelijk opgericht door het Koninklijk Besluit van 25/10/2005, werd het orthodoxe aalmoezeniersteam, bij besluit van de toenmalige Metropoliet van België, Mgr. Panteleimon, gecoördineerd door Mgr. Athenagoras, destijds hulpbisschop van Sinope en de huidige Metropoliet van België, die er de hoofdverantwoordelijke van is. Regelmatige bijeenkomsten zijn gepland om het werk van de aalmoezeniers te kunnen opvolgen, om te praten over de diverse moeilijkheden op het terrein en om het delen van opgedane ervaringen mogelijk te maken. De voorbereiding van een conferentiedag die openstaat voor de andere aalmoezeniersdiensten is het volgende doel van de orthodoxe groep.