Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Verkiezing van een hulpbisschop voor het Orthodox Aartsbisdom van België

Met vreugde wordt medegedeeld dat de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, vandaag bijeengekomen onder het voorzitterschap van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en op zijn voordracht, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Ioakim Archontos, priester van het Orthodox Aartsbisdom van België, eenparig verkozen werd tot hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, met de titel van Bisschop van Apollonia.

BIOGRAFIE VAN DE NIEUWE BISSCHOP

Zijne Excellentie Bisschop-elect van Apollonia, Ioakim Archontos, is geboren in 1964 op het eiland Psara (Griekenland). Na de middelbare school heeft hij verpleegkunde gestudeerd in Patras en geneeskunde aan de Universiteit van Thessaloniki. Theologie studeerde hij aan de Universiteit van Athene. Nadien behaalde hij een master in geschiedenis aan de Universiteit van Korfoe.

Op 11 november 1990 werd hij op de Athosberg tot monnik gewijd. Op 23 augustus 1991 werd hij door de toenmalige Metropoliet van Chios, Mgr Dionysios, tot diaken gewijd, en op 11 november van het zelfde jaar werd hij door dezelfde hiërarch tot priester gewijd. Drie jaar later werd hij verheven tot de waardigheid van archimandriet. Hij diende als priester in de Aartsbisdommen van Chios, Kifisias en België. In de schoot van het Aartsbisdom van België was hij in 1997 de rector van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen en is hij sinds 2018 prediker.