Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Goddelijke Liturgie van de Tweede Zondag van de Grote Vasten

Tijdens de tweede zondag van de vasten herdenkt onze Kerk de Heilige Gregorios Palamas, Aartsbisschop van Thessaloniki. De heilige Gregorius kon door zijn levenswerk het reddende karakter van de Kerk in moeilijke tijden doorheen de geschiedenis behouden en voor de mensen de levende aanwezigheid van God verzekeren.

Omwille van de huidige moeilijke periode voor de gehele mensheid en voor de orthodoxe gelovigen, was het essentieel om belangrijke beslissingen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid. Daarom worden alle Goddelijke Liturgieën tot dinsdag 3 april geannuleerd.

Om die reden raden wij onze gelovigen aan deze opname te bekijken van de Goddelijke Liturgie van de Tweede Zondag van de Grote Vasten, gevierd in 2015 in de kathedraal van de Heilige Gregorios Palamas in Thessaloniki, en er troost uit te putten voor onze fysieke onmogelijkheid in onze kerken te zijn.

Moge onze Heer Jezus Christus, Redder van onze zielen en lichamen, ons bijstaan en moge Hij ons nogmaals Zijn immense menslievendheid tonen!