Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Metropoliet van België in de kerk van de Heilige Marcus (Athene) – Diakenwijding

Op zondag 5 juli 2020 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie en een diakenwijding in de H. Markos Evgenikoskerk (Kato Patissia) te Athene.

Toen Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van Mexico, eveneens in Athene, vernam dat de Metropoliet van België in de stad was, wenste hem te ontmoeten, en was in gebed aanwezig in het heiligdom.

De nieuw gewijde diaken, Konstantinos Dedes, is gehuwd, afkomstig uit Chalkida, studeerde Byzantijnse muziek en studeert aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Athene. Niet zo lang geleden drukte hij de wens uit om in het Aartsbisdom van België te dienen, en zal aldus de huidige personeelsgroep versterken. Zijn wijding vond plaats in de kerk waar hij de voorzanger was.

Vader Konstaninos verwees in zijn homilie naar het belang van het priesterschap, naar de genade van de Heilige Geest die alles in het leven van de kerk leidt. Hij dankte zijn familie hartelijk en vooral degenen die hem gedurende het hele traject dat hij tot nu aflegde ondersteund hebben.

In zijn antwoord verwees de Metropoliet van België eerst naar de evangelieperikoop van de dag en sprak vervolgens bemoedigende woorden uit voor de nieuwe start van de nieuw gewijde diaken.

‘Het huidige moment is een belangrijke fase in je leven. Het is van groot belang en kan een gevoel van angst bij je teweeg brengen. Binnenkort zal je het Heilige der Heiligen binnengaan. De berg voor je is hoog: het is die van het priesterschap. Je klimt naar de hemel. Vanaf vandaag spreek je niet alleen met mensen, maar ook met engelen … Een grote verantwoordelijkheid zal spoedig op je schouders rusten. Het is een speciale opdracht, die God zeer behaagt. Daarom zal je ze opnemen met respect voor God. Ik hoor je Mozes’ woorden herhalen: ” Neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen redenaar. Ik ben dat nooit geweest, en ik ben het nu nog niet, ook al hebt U tot uw dienaar gesproken. Ik spreek moeilijk en traag.” (Ex 4: 10). En ik hoor de stem van de Heer die hem antwoordt: “Ga nu maar. Ik zal u bijstaan als u spreekt en u ingeven wat u moet zeggen.” (Ex 4:12). Ik hoor de Heer nog steeds zeggen, zoals Paulus meldde: “Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet. Ik ben bij je; niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want in deze stad behoren velen Mij toe.” (Handelingen 18: 9-10). Vrees niet meer, want de Heer is bij je. Hij is en blijft bij je omdat je van Hem houdt met heel je hart en met heel je ziel. Ik ben blij dat ik je diakenwijding kan vieren in deze prachtige kerk van de H. Markos Evgenikos, waarin je al jarenlang dient als cantor. Je geliefde vrouw Despina is hier bij je, evenals je ouders, andere dierbare familieleden, maar ook vrienden. Ik wil vooral Despina feliciteren die vandaag deelneemt aan jouw vreugde en aan de vreugde van de Kerk in haar geheel. Binnenkort zal je als diaken dienen in het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, voor alle orthodoxe christenen die daar wonen. Het is niet de eenvoudigste zending, maar wel de mooiste! Je zal altijd met grote dankbaarheid dienen voor het Oecumenisch Patriarchaat dat u in zijn gelederen opneemt en waakt over de eenheid van de orthodoxen over de hele wereld. Het moment van je heilige wens is aangebroken. De deuren van het heilig altaar staan open. Vervoeg de diakens, waarvan de Eerste Martelaar Stefanus het voorbeeld, de uitzonderlijke persoonlijkheid, de engel op aarde en de hemelse mens is ‘, sprak onder andere Zijne Eminentie.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie dankte de Metropoliet van België Zijne Zaligheid Aartsbisschop Iëronymos van Athene en heel Griekenland voor de canonieke toestemming tot het celebreren van de sacramenten van de Goddelijke Eucharistie en van de Wijding op zijn grondgebied, de priesters van de kerk voor hun gastvrijheid, de familieleden van de nieuwe diaken en allen die gekomen waren om deel te nemen aan de grote vreugde voor het Aartsbisdom van België.

 

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar