Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

“Waterwijding” bij het Instituut voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom van België

Met hoop en stevig optimisme vond de opening plaats van het Instituut voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom België. Op woensdagmiddag 14 oktober 2020 celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg in het parochiaal centrum van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel de waterwijding, waarmee het nieuwe Instituut voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom werd ingewijd.

Na in zijn inleidende toespraak Zijne Eminentie bedankt te hebben voor zijn liefde en steun voor dit initiatief, analyseerde de verantwoordelijke van het instituut, eerwaarde diaken Konstantinos Dedes, de structuur en het functioneren van deze muzikale entiteit. Hij benadrukte tevens de verantwoordelijkheid en plicht van eenieder om dit muzikale erfgoed geheel en ongeschonden over te dragen aan de volgende generaties.

Hij zei onder meer: “De taak van het Instituut voor Byzantijnse Muziek is om God te verheerlijken, de mens te inspireren, de kunst van goddelijke inspiratie over te brengen, om spiritueel en technisch opgeleide zangers te vormen, en om een moraal en een kerkelijke toon over te brengen zoals in de tijd van de Heilige beschermer van deze muziek in de 4e eeuw. Het doel van de nieuwe entiteit is om een nieuw muzikaal thuis te vormen, dat de vlam van onze muzikale traditie in de Benelux-landen zal laten branden … Wie zich de toekomst voorstelt, moet studeren en onderzoeken in het verleden, in zijn wortels, vooral als die wortels ook spiritueel zijn. Het verlangen om Byzantijnse muziek te leren is buitengewoon en degenen die zich eraan overgeven, verdienen alle lof. Ik zou mij vooral willen richten tot ouders die hun kinderen aanmoedigen om deze prachtige kunst te leren, ook al kennen ze ze zelf niet goed. Ik feliciteer ze en tegelijkertijd kan ik ze verzekeren dat ze de grootste investering ooit hebben gedaan! “

Zijne Eminentie onderstreepte de noodzaak om zangers in de koren van het Aartsbisdom te hebben die in staat zijn de Byzantijnse muziek te kennen en de vieringen van onze Kerk kunnen verfraaien, vieringen die een moment van meditatie voor de gelovigen zijn, maar ook een getuigenis van de Kerk voor iedereen van goede wil.

Tot slot feliciteerde hij de lesgevers van het Instituut en benadrukte hun bereidheid en enthousiasme om dit nieuwe initiatief te dienen. Hij sprak ook de studenten van het Instituut toe en moedigde hen aan om van de muziek van de Kerk te houden.

Het evenement werd vereerd met de aanwezigheid van Zijne Excellentie de Consul van Griekenland in België, de heer Basilios Zarbalis, en vertegenwoordigers van lokale verenigingen van de Griekse Diaspora.

Opgemerkt moet worden dat het Instituut voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom van België vanaf dit jaar zal samenwerken met het studieprogramma van het Ministerie van Cultuur van Griekenland, met hoofdzetel in Brussel en antennes in andere steden van het Aartsbisdom.

 

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar