Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Videoconferentie van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux – “Wees niet bang” (Joh. 6:20)

De Commissie van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux van het Orthodox Aartsbisdom van België organiseerde met de zegen van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België op 17 oktober 2020 een teleconferentie in plaats van de geannuleerde jaarlijkse ontmoeting.

Als thema van de bijeenkomst werd geopteerd voor de houding van christenen ten opzichte van de pandemie. Aartspriester Patriciu Vlaicu, deken van de Roemeense parochies in België en universiteitsprofessor, wijdde hierover uit in zijn lezing: “Wees niet bang!” (Johannes 6:20).

Meerdere jongeren van diverse nationaliteiten namen deel aan deze spirituele bijeenkomst en kregen de gelegenheid om samen te bidden, hun spirituele ervaringen te delen en zichzelf te bevragen rond het voorgestelde thema.

De conclusies van de jonge mensen aan het einde van de bijeenkomst onderstreepten de vriendelijke en spirituele sfeer die er heerste, en bevestigden ook dat we tot dezelfde spirituele identiteit behoren, wat mystiek tot uitdrukking komt in onze band met het Mystieke Lichaam van Christus, de “ene, heilige, katholieke en apostolische” Orthodoxe Kerk, ondanks de verschillende nationale oorsprong en de pandemie.

De bijeenkomst werd geopend door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, die alle deelnemers aanmoedigde om nooit bang te zijn.

Sinds 1979 organiseert de Jeugd van het Aartsbisdom van België bijeenkomsten van jonge orthodoxen om de onderlinge toenadering van jongeren in hun gemeenschappelijke spirituele zoektocht te faciliteren.