Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué van de 20ste Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – De twintigste bijeenkomst van de Orthodox Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB) werd vanwege de gezondheidscrisis digitaal gehouden. Ze ging door op dinsdag 17 november 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Hunne Excellenties Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België, Oecumenisch Patriarchaat) waren de andere deelnemers.

Gezien de huidige situatie vond deze virtuele ontmoeting plaats met een gereduceerde agenda.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België gaf informatie over het leven van de Orthodoxe Kerk in de drie landen van de Benelux, waarna de bisschoppen een evaluatie maakten van de gevolgen van de door de regeringen van de drie landen opgelegde gezondheidsmaatregelen voor het leven van de Kerk. Vooral België is zwaar getroffen door de afkondiging van een nieuwe algemene lock-down, waarbij openbare liturgische vieringen, op enkele zeldzame uitzonderingen na, niet langer zijn toegestaan ​​tot minstens 13 december 2020. De hiërarchen wisselden van gedachten over de gevolgen van deze situatie voor het religieuze en spirituele leven van de Kerk. Ze moedigen de priesters aan om met alle mogelijke middelen hun zorg te blijven betonen aan zieken en andere gelovigen in hun parochies. Ze herinneren alle geestelijken en alle gelovigen aan de noodzaak tot het respecteren van de maatregelen die genomen zijn door de regeringen van de drie landen van de Benelux om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan.

De hiërarchen verenigden hun gebed voor een spoedig herstel van Hunne Gelukzaligheden Patriarch Irenaeus van Servië en Aartsbisschop Anastasios van Albanië, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, en voor alle patiënten die leiden omwille van Covid-19 , terwijl ze de artsen en het verplegend personeel danken.

De bisschoppen deelden ook nieuws en informatie over hun bisdommen en spraken de hoop uit dat de gezondheidsvoorschriften het mogelijk zouden maken de volgende keer fysiek aanwezig te zijn.

De bisschoppen besloten om de volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux te houden op 15 juni 2021.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux kwam tot stand bij besluit van de IVe Pan-Orthodoxe Preconciliaire Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.