Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

School voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom van België Eén maand jong Nieuwe Ordo-cursus

Met de hulp van God en de zegen van onze herder Zijne Eminentie Mgr. Athenagoras, bestaat de Byzantijnse Muziekschool van het Aartsbisdom van België “Heilige Hilarius, bisschop van Poitiers” nu een maand. Een prachtige maand vol muzikale en spirituele ervaringen voor zowel de docenten als de vele studenten. De sacrale kunst van Damaskenos wordt onderwezen in het Grieks, Frans en Nederlands en creëert een extra band tussen mensen met het gebedsleven van onze Kerk.

De coronapandemie heeft waarschijnlijk de aanvankelijke doelen en perspectieven door elkaar geschud, maar dit mag er op geen enkele manier toe leiden dat we de hoop verliezen en welke vooruitgang dan ook beïnvloeden. We zijn ervan overtuigd dat het christelijk leven geen doodlopende weg kan zijn, en vanuit de wens om het mooie werk van overdracht van kerkelijke muziek voort te zetten, is de School van ons Aartsbisdom, in overeenstemming met de maatregelen ter bescherming van de gezondheid opgelegd door de staat, begonnen met afstandsonderwijs.

Daarnaast wordt aan het reeds aangeboden curriculum een nieuwe cursus toegevoegd. Als onderdeel van de prerogatieven van onze school, wordt namelijk een cursus “Ordo” geïntroduceerd. Hierin wordt alle informatie belicht met betrekking tot de structuur en het kader van de Diensten.

Daarom informeren we u over de start van de cursus Ordo, à rato van één keer per maand, vanaf woensdag 25/11/2020.

Het doel van deze cursus is dus om aan de hand van de ordo van de Kerk de weg ontdekken naar het Oecumenisch Patriarchaat, en daarmee alles wat de schoonheid maakt in onze orthodoxe diensten.

Deze cursus staat open voor iedereen, ook voor zij die niet ingeschreven zijn voor de reguliere lessen van de school. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Diaken Constantin Dedes (tel: +32 470 98 69 23 – e-mail: [email protected]).