Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet Athenagoras vertegenwoordigde de CROCEU op de EU-Bijeenkomst op Hoog Niveau met Religieuze Leiders over de Europese Manier van Leven

De 15e EU-bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders vond op vrijdag 27 november 2020 online plaats. De ontmoeting was dit jaar gewijd aan de Europese manier van leven, vooral in het licht van de dringende uitdagingen van de Covid19-pandemie, de dreiging die uitgaat van het complotdenken, en migratie. Dit was de eerste dergelijke bijeenkomst onder de huidige Europese Commissie, en werd georganiseerd door de vicevoorzitter van de EU, Margaritis Schinas. Mevrouw Roberta Metsola, vicevoorzitter van het Europees Parlement, iets meer dan een week geleden ook aangesteld als Europees parlementslid verantwoordelijk voor de dialoog met religieuze actoren in de EU, was eveneens aanwezig bij de vergadering. Het Comité van de Vertegenwoordigers van Orthodoxe Kerken in de Europese Unie (CROCEU) werd vertegenwoordigd door Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat).

Bij de opening van het evenement merkte vicevoorzitter Margaritis Schinas op dat, hoewel het even geduurd heeft voordat deze dialoog onder de nieuwe Europese Commissie op gang kwam, deze bijeenkomst slechts een nieuw begin is voor een veel nauwere en hopelijk regelmatige dialoog met religieuze actoren over het hele continent, iets wat alsmaar noodzakelijker wordt in moeilijke tijden zoals die waarin we ons momenteel bevinden. Hij constateerde met dankbaarheid de enorme bijdrage van de religieuze gemeenschappen tot het overwinnen van de veelzijdige gevolgen van de pandemie, en Schinas vroeg de aanwezige religieuze leiders meer dan eens om hun inspanningen in die richting verder te zetten.

Op dezelfde toon wees Roberta Metsola, vicevoorzitter van het Europees Parlement, op het feit dat de bijdrage van religieuze gemeenschappen aan samenlevingen altijd zeer belangrijk is geweest en alleen maar zichtbaarder geworden is in de context van de pandemie.

De Orthodoxe Kerk werd op de bijeenkomst vertegenwoordigd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), die namens de CROCEU sprak. In zijn tussenkomst toonde de metropoliet aan dat de aanhoudende pandemie een enorme impact heeft gehad op het religieuze leven in heel Europa. “Beleidsmakers moeten er voortdurend rekening mee houden dat de religieuze ervaring als dusdanig in de eerste plaats een gemeenschappelijke ervaring is, en een grote rol speelt bij het verzekeren van het welzijn van onze samenlevingen. In het licht hiervan denk ik dat we de noodzaak moeten benadrukken tot een dieper debat om een juist evenwicht te vinden tussen beschermende maatregelen en fundamentele mensenrechten, niet in de laatste plaats het recht op godsdienstvrijheid”, aldus Metropoliet Athenagoras. Verder verwees hij naar het onderwijs – en meer in het bijzonder het godsdienstonderwijs – als een uitermate efficiënte tool om radicalisering en terrorisme te voorkomen, en stelde hij de Europese Commissie voor om de financiering van uitwisselingsprogramma’s nieuw leven in te blazen waardoor jonge Europeanen elkaar beter zouden leren kennen in hun religieuze en culturele identiteit. Tot slot pleitte Metropoliet Athenagoras met betrekking tot migratie voor een evenwichtige aanpak, trouw aan het Evangelie, en tegelijkertijd structureel kwaad aan de kaak stellend en bestrijdend. Zo is er de mensenhandel, een activiteit die helaas bloeit in de harde context van de ontwrichting van bevolkingsgroepen in de buurt van de EU en daarbuiten. “We moeten ook de nieuwkomers helpen om te integreren in hun nieuwe landen, de lokale taal te leren en bij te dragen aan een sociaal leven. Het ergste dat kan gebeuren, is dat ze in getto’s terechtkomen. We moeten dit ten allen prijze vermijden, want net dit leidt al te vaak tot radicalisering en terrorisme ”, concludeerde hij.

De bijeenkomst op hoog niveau met religieuze leiders in Europa vormt het jaarlijkse hoogtepunt van de open, transparante en regelmatige dialoog tussen EU-instellingen en religieuze gemeenschappen. Sinds 2009 is deze dialoog ook verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de EU (art. 17). Andere, meer gerichte bijeenkomsten vinden het hele jaar door plaats op het niveau van experts op het betreffende gebied. Bij die gelegenheden krijgen religieuze vertegenwoordigers de kans om hun mening te geven over de cruciale kwesties waarmee de EU-instellingen momenteel te maken hebben.

Lijst met deelnemers

1. Metropolitan ATHENAGORAS, Representative of the Ecumenical Patriarchate in Belgium, The Netherlands and Luxembourg
2. Prof. Dr. Heinrich BEDFORD-STROHM, Bishop of Bavaria and Chairman of the Council of the Evangelical Church of Germany (EKD)
3. Mr Abdassamad EL YAZIDI, Secretary General of the Central Council of Muslims, Germany
4. Mr Albert GUIGUI, Chief Rabbi of Brussels and Permanent Representative at Conference of European Rabbis.
5. Cardinal Jean-Claude HOLLERICH, Archbishop of Luxembourg, President of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE)
6. Rev. Christian KRIEGER, President of the Reformed Protestant Church of Alsace and Lorraine, President of the Conference of European Churches (CEC)
7. Rev. Dr. Saru SAARINEN, Lutheran Church of Finland
8. Bishop Youssef SOUEIF, Archbishop of the Maronites in Cyprus

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar