Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Ambassadeur van Frankrijk op bezoek bij de Metropoliet van België

Donderdagnamiddag 1 juli 2021 ontving Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op de zetel van het Aartsbisdom de Ambassadeur van Frankrijk in België Hare Excellentie Hélène Famaud-Defromont.

De bijeenkomst vond plaats op initiatief van de ambassadeur, die graag de vertegenwoordiger van de orthodoxe Kerk bij de nationale autoriteiten wilde ontmoeten en meer te weten komen over de geschiedenis en de acties van de lokale Kerk.

De Metropoliet verwees naar de aanwezigheid van de orthodoxen in België en naar de door hun afgelegde weg sinds het begin van de vorige eeuw. Hij had het ook over de huidige situatie met betrekking tot de erkenning door de staat en tenslotte naar de relaties tussen de verschillende orthodoxe aanwezigheden.

Zijne Excellentie luisterde met grote belangstelling naar de uitleg van Zijne Eminentie en informeerde hoe  de Orthodoxe Kerk heeft samengewerkt met de staat bij de bestrijding van de coronaviruspandemie.

Metropoliet Athenagoras noemde de moeilijkheden veroorzaakt door deze pandemie en de goede samenwerking met de autoriteiten voor de preventie en aanpak ervan. Er volgde een dialoog over het onderwerp en er werd besloten met een souvenirfoto.