Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Wijdingen – Benoemingen

WIJDINGEN – BENOEMINGEN

(januari – augustus 2021)

WIJDINGEN

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft gewijd tot:

diaken  ➙ dhr. Quinten Koning, op 18 april 2021, in het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten (Nederland). De nieuwe diaken dient bij de metropoliet.

 

KLEINE WIJDINGEN

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België heeft de volgende kleine wijdingen toegediend van:

lector  aan dhr. Elyas Aljerjos, op 14 maart 2021, in de kerk van de Heilige Barbara te Luik.

lector  aan dhr. Konstantinos Garofallou, op 21 maart 2021 in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel.

 

BENOEMINGEN

➙ op 17 juni 2021 werd een definitief canoniek verlof toegekend aan Priester Vladimir Chromov, lid van de clerus van het Aartsbisdom van België, ingevolge zijn verzoek om te mogen terugkeren naar zijn geboorteland Rusland.

➙ op 24 juli 2021 werd Archimandriet Philadelphos Kafalis benoemd in de functie van vicaris-generaal van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, en werd ontheven van zijn verplichtingen van directeur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet.

➙ op 31 augustus 2021 werd Aartspriester Theologos Tsirtsidis ontheven van zijn functie van rector van de Parochie van de Heiligen Rafaël, Nikolaas en Irini te Namen en werd benoemd tot medepriester van deze Parochie.

➙ op 1 september 2021 werd Priester Konstantinos Psallas benoemd tot rector van de Parochie van de Heiligen Rafaël, Nikolaas en Irini te Namen.

➙ op 1 september 2021 werd Priester Evstathios Vamvakas opgenomen in de schoot van het Aartsbisdom van België en werd benoemd tot rector van de Parochie van  de Heilige Johannes de Doper te Molenbeek.