Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux OJB-JOB

“Roepingen in het christelijk leven”
Priestermonnik Theophilus van het klooster van Pantokrator (op de berg Athos)

 

Op 1 tot 3 oktober 2021 kwamen in De Kluis van Sint-Joris-Weert (Leuven, België) 70 jonge orthodoxen tussen 15 en 35 jaar van 12 verschillende afkomsten en uit de verschillende parochies van het Aartsbisdom België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg samen, zoals elk jaar sinds 1979, rond het thema: “Roepingen in het christelijk leven”. De gast en de belangrijkste spreker was priestermonnik Theophilus van het athonietenklooster Pantokrator.

De bijeenkomst werd geanimeerd door discussies, gezamenlijk gebed, biecht, gemeenschappelijk omgang, wandelingen, koken en andere activiteiten die aan de jongeren werden aangeboden. Een bevoorrechte manier om hun geloof en hun orthodoxe ervaring te verdiepen en te delen.

De lezing van vader Theophilus was gericht op het aanvaarden van de roeping dewelke God ons toe roept vanuit het diepst van ons hart, in een wereld die steeds meer zonder God wil leven.

De Metropoliet van België Athenagoras was aanwezig op de conferentie en sprak zijn dankbaarheid uit voor de aanwezigheid en de boodschap van vader Theophilus, Die aandrong op het spirituele belang van de komst van een monnik van de berg Athos om de jonge orthodoxen van de Benelux te ontmoeten en hun te bemoedigen op hun geestelijke reis. Monseigneur Athenagoras spoorde de jongeren ook aan om vragen te stellen aan vader Theophilus en hem aan te spreken. Ook moedigde Hij hen aan om bij hem te biechten, omdat de inkeer de eerste en belangrijkste roeping is in het christelijk leven, zoals vader Theophilus trouwens aanhaalde in zijn lezing.

De jongeren kwamen daarna zelf aan het woord tijdens de groepsgesprekken die in verschillende talen werden georganiseerd: Frans, Nederlands en Grieks. De dialoog met de begeleiders priestermonnik Theophilus, aartspriester Dominique Verbeke en archimandriet Philadelphos Kafalis gaf jongeren de kans om zich te uiten. De gespreksonderwerpen concentreerden zich op de concrete aspecten van het leven in Christus in de wereld van vandaag.

De diensten waren sterke momenten van gemeenschappelijk gebed en dankzegging. De Vespers van de Verrijzenis, de Metten en de Goddelijke Liturgie werden gevierd door vader Theophilus, vader Konstantinos Kenanidis en vader Ciprian Popescu en gezongen in verschillende talen door de jongeren. Het jeugdkoor onder leiding van vader Antonios nam actief deel aan de diensten die een artistieke en geestelijke dimensie gaven aan de gemeenschappelijke gebeden.

De schoonheid van de bijeenkomst werd ook verzekerd door de actieve deelname van de jongeren aan de voorbereiding van de maaltijden, onder leiding van de presvytera’s Sara en Petroula, die allemaal samen deze taak voortreffelijk hebben uitgevoerd.

Op het einde van de bijeenkomst bedankte vader Theophilus de jongeren voor hun deelname en verzekerden hij hen dat Christus in het hart hebben de enige manier is om de zoektocht naar de eigen roeping voort te zetten.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar