Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De 24e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

De Conferentie van Orthodoxe Bisschoppen van de Benelux (COBB) kwam op vrijdag 3 juni 2022 voor haar 24e vergadering per videoconferentie bijeen onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Zijne Excellentie Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) en Zijne Excellentie Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië).

De bisschoppen hebben gebeden voor de rust van de ziel van Bisschop Luka (Patriarchaat van Servië), zaliger nagedachtenis, die op 17 december 2021 is overleden, en die lid was van de Bisschoppenconferentie sinds haar oprichting in 2010. Zij gaven ook uiting aan hun vreugde over het feit dat zij weldra Zijne Excellentie Bisschop Justin (Patriarchaat Servië) als nieuw lid van de Bisschoppenconferentie zullen mogen verwelkomen.

De bisschoppen bespraken de oorlog in Oekraïne, veroordeelden die en hekelden de aanvallen en wreedheden die tegen burgers worden begaan. Zij uitten hun diepe bedroefdheid over deze broederoorlog. Zij bespraken ook de situatie van de Oekraïense vluchtelingen die zich momenteel in de drie Benelux-landen bevinden, en dachten na over de pastorale zorg voor deze mensen op geestelijk, evenals op materieel niveau.

De hiërarchen spraken hun vreugde uit over de opheffing van het schisma van de Orthodoxe Kerk van Noord-Macedonië, nl. de heroprichting van het Aartsbisdom van Ohrid binnen de grenzen van dat land en de aanvaarding van die Kerk in de volledige orthodoxe gemeenschap.

Er werd gesproken over de reorganisatie van de diverse commissies die onder auspiciën van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie werkzaam zijn.

De bisschoppen werden ook geïnformeerd over de situatie van de aanwezigheid van de Orthodoxe Kerk in de drie Benelux-landen en wisselden informatie en nieuws uit over hun respectieve bisdommen.

De volgende bijeenkomst van de Conferentie van Orthodoxe Bisschoppen van de Benelux (COBB) is gepland voor 16 november 2022.

De Conferentie van Orthodoxe Bisschoppen van de Benelux (COBB) werd opgericht bij besluit van de 4e Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.