Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

“Zomer Pasen” in het Orthodoxe Aartsbisdom van België

Het feest van de Ontslaping en de Overbrenging naar de Hemel van de Alheilige Moeder Gods werd in alle parochies en kloosters van het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg gevierd met de bij de “Vrouwe van de Engelen” passende pracht en praal.

Het epicentrum van de liturgische gebeurtenissen van het “Feest van de Maagd” vond plaats in de parochie van de Ontslaping van de Moeder Gods in Houthalen, waar Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras op de dag van het feest heen ging om voor te gaan in de Pontificale Liturgie en de Heilige Eucharistie aan te bieden.

In zijn homilie verwees Zijne Eminentie op overtuigende wijze naar de zuivere en zachtmoedige persoonlijkheid van de Heilige Moeder Gods, en onderstreepte haar onophoudelijke, genadevolle en voortdurende aanwezigheid in het leven van de mensen!

Met Zijne Eminentie concelebreerde de rector van de parochie, aartspriester Diomidis Doulgerakis, en geestelijken uit enkele naburige parochies in de provincie Limburg, terwijl de zang op prachtige wijze werd verzorgd door het Psalterkoor onder leiding van vader Antonios Tarlizos, die les geeft aan de School voor Byzantijnse muziek van het Aartsbisdom.

Voor de wegzending dankte Metropoliet Athenagoras van België de priesters, de zangers en de vrome gelovigen die gekomen waren om de Moeder van God te eren, en hij wenste dat Onze Allerheiligste haar genade en zegen in overvloed zou schenken aan de hele wereld en in het bijzonder aan hen die naar haar genoemd zijn en hun feest vieren op deze grote dag van onze Orthodoxie.

Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia ging voor in de Liturgie in de feest vierende parochie van de Ontslaping van de Moeder Gods in Verviers.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar