Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Feest van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten

Op zaterdag 10 september 2022 vond het parochiefeest van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (NL) plaats. De dienst werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, in concelebratie met Hunne Excellenties Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bisschop Joachim van Apollonia (Hulpbisschop van het Aartsbisdom), omringd door geestelijken van het Aartsbisdom Duitsland, het Patriarchaat van Servië en het Aartsbisdom.

In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar het feest van de Geboorte van de Moeder Gods.

Voor het bëindigen van de Goddelijke Liturgie werd op de binnenplaats van het klooster een artoklasia gevierd. Zijne Eminentie richtte zijn wensen voor het feest tot de aanwezigen, hij dankte de bisschoppen voor hun aanwezigheid en de geestelijken die van heinde en verre waren gekomen om de Allerheiligste te eren en de gemeenschap te steunen. Hij bedankte ook alle eerbiedwaardige pelgrims die, ondanks het ongunstige weer, met vreugde het feest van het klooster waren komen bijwonen en zo hun liefde en steun betuigden aan dit kleine klooster dat aan de Allerheiligste is gewijd. Tot slot vroeg hij om de gebeden van de gelovigen voor dit nederige klooster, zodat het met de begeleiding van zijn nieuwe geestelijke vader, priestermonnik Jacob van het Simonopetra-klooster op de berg Athos, weer mag opbloeien met de aanwezigheid van nieuwe monialen.

Nadien volgde een feestelijke receptie.

Het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten werd in 1989 gesticht door wijlen Gerontissa Maria met de zegen en steun van de toenmalige Metropoliet Panteleimon van België en de substantiële hulp van een Nederlandse familie die hun boerderij aanbood voor de transformatie en vestiging van het Klooster in de regio Eindhoven, nabij Asten. Op 8 september 1989, de feestdag van de parochie, werd de kerk geopend en werd de eerste Goddelijke Liturgie gevierd.

Door inspanningen, strijd en gebeden kreeg het klooster geleidelijk de nodige ruimte voor zijn werking. Langzaam ontstond de eerste gemeenschap onder leiding van de Gerontissa Maria: zes monialen met verschillende achtergronden en tradities, die zo de oecumenische boodschap van de orthodoxie aanboden. Tegelijkertijd werd het klooster wereldwijd bekend en kwamen er veel bezoekers, niet alleen uit het Aartsbisdom België maar ook uit andere Aartsbisdommen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar