Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet Athenagoras vierde voor het eerst Liturgie in de Heilige Nikolaaskerk in Amsterdam

Op zondag 11 september 2022 heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor het eerst een Goddelijke Liturgie gevierd in de kerk van de Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam. Deze Parochie behoorde sinds haar oprichting in 1974 tot het Patriarchaat van Moskou, tot de meerderheid van clerus en gelovigen eerder dit jaar besloten zich te willen plaatsen onder het Oecumenisch Patriarchaat. Met een besluit van de Heilige Synode van de Moeder-Kerk van Constantinopel werd de Parochie kanoniek opgenomen in de jurisdicite van de Oecumenische Troon en overgeheveld naar het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg.

Met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras vierden mee de priesters van de Parochie, alsook enkele gasten uit het buitenland die voor de opening van het Orthodox Instituut van de Heilige Irineus (Radboud Universiteit van Nijmegen) naar Nederland waren afgereisd.

Vóór de Goddelijke Liturgie werden twee lezers gewijd. De Goddelijke Liturgie werd voornamelijk gevierd in het Nederlands en het Kerkslavisch en opgeluisterd door het parochiekoor.

In zijn homilie combineerde Metropoliet Athenagoras de eerste dag van het kerkelijk jaar – die toegewijd is aan het behoud van Gods Schepping – met de parabel van de wijnbouwers, waarbij hij opriep om niet te zijn zoals de ondankbare wijnbouwers. “Maar laten we danken voor wat ons is gegeven, laten we kijken hoe we onze zonden kunnen herkennen, laten we er alles aan doen om nederig te zijn, laten we leren hoe we boete moeten doen en hoe we steun kunnen vinden bij Christus, die de Hoeksteen is, deze Steen die door de mensheid verworpen wordt, het fundament van onze redding”.

Op het einde van de Liturgie werd Metropoliet Athenagoras verwelkomd door de rector van de Parochie, Archimandriet Meletios Webber. De geestelijken en parochianen hadden erg uitgekeken naar deze bijzonder dag en verheugen zich in het nieuwe hoofdstuk van hun Parochie. Metropoliet Athenagoras zei dat we geroepen zijn een ware lokale Kerk te vormen en dat alle orthodoxe christenen op een gegeven plaats of van een gebeid zich zouden scharen rond één en dezelfde bisschop, precies zoals de kerkelijke verordeningen het willen. We zijn geroepen een voortdurende pinkstergemeenschap te zijn, in dewelke iedereen in zijn taal spreekt, maar er een perfecte eenheid is. De metropoliet riep ook op tot gebed voor vrede in de wereld. “Ons model is Christus, de hoeksteen, die de Prins is van de Vrede! Laten we samen getuigenis afleggen van Christus’ aanwezig in de wereld”! Nadien volgde een Agape in de parochiezaal.

De Parochie werd dus in 1974 opgericht door een kleine groep orthodoxe christenen – Russen, Serviërs en Nederlanders – die zochten naar een plaats voor gebed en ontmoeting. Het waren Vader Alexis Voogd en zijn Russische echtgenote, Tatiana Voogd-Stojanova, die streefden naar een gemeenschap met wortels in de Russische spiritualiteit, maar open voor de Nederlandse taal en cultuur. Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh speelde hierbij een belangrijke rol. Beschermheilige van de parochie werd vanzelfsprekend de Heilige Nikolaas van Myra, een grote heilige in de Orthodoxe Kerk, en daarnaast schutspatroon van de stad Amsterdam.

In 2006 heeft de parochie een grotere kerk aangekocht in de Amsterdamse buurt ‘Jordaan’: de Tichelkerk met het daarbij behorende kloostercomplex. De ruime neo-Romaanse kerk is geleidelijk aangepast aan de orthodoxe eredienst. In 2010 werd een natuurstenen, gebeeldhouwde ikonostase geïnstalleerd. Ook werd een doopkapel met mozaïeken en een tweede ikonostase ingericht. De inrichting van de kerk en de doopkapel is geïnspireerd door de kunst van het vroege, ongedeelde christendom.De parochie heeft een open en internationaal karakter en telt meer dan 20 nationaliteiten. De diensten (in het Nederlands, Russisch en Engels) en de pastorale zorg zijn in handen van 4 priesters en 3 diakens.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar