Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd op woensdag 16 november 2022 samengeroepen voor haar 25e vergadering in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De deelnemers waren Zijne Eminentie Metropoliet Isaac (Patriarchaat van Antiochië), Zijne Excellentie Bisschop Symeon van Domodedovo als vertegenwoordiger van Zijne Eminentie Metropoliet Johannes van Dubna (Aartsbisdom van de Orthodoxe Kerken van Russische traditie in West-Europa {patriarchaat van Moskou}), Zijne Excellentie Bisschop Justin (Patriarchaat van Servië), Zijne Excellentie Bisschop Mark van Neamts, die Zijne Eminentie Metropoliet Jozef (Patriarchaat Roemenië) vertegenwoordigde, Zijne Excellentie Bisschop Dositheus (Patriarchaat Georgië) en Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom België – Oecumenisch Patriarchaat).
De bisschoppen heetten de nieuwe leden van de bisschoppenconferentie, Zijne Excellentie Mgr. Symeon van Domodedovo en Zijne Excellentie Mgr. Justin, van harte welkom.
Daarna bespraken zij belangrijke administratieve kwesties in verband met de werking van de orthodoxe parochies in België, naar aanleiding van nieuwe wetten die de betrekkingen tussen de overheid en de religieuze gemeenschappen regelen. Wat Vlaanderen betreft, werden onderwerpen als de erkenning van parochies, digitalisering, de lijst van geestelijken, pastorale zorg in ziekenhuizen, en nog andere zorgvuldig door de bisschoppen besproken. Zij werden ook geïnformeerd over de regelingen die zij moeten treffen voor de erkenning van parochies in de regio’s Wallonië en Brussel-Hoofdstad.
De voorzitter informeerde de bisschoppen over de ontwikkelingen van de orthodoxe aanwezigheid in Nederland, met name over het functioneren van het Orthodox Theologisch Instituut “St. Irenaeus” aan de Universiteit van Nijmegen en de procedure voor de erkenning van het “Orthodoxe Zendende Instantie”. Zij wisselden ook van gedachten over het leven en de ontwikkelingen van de Orthodoxe Kerk in het Groothertogdom Luxemburg.
De werking van het Instituut voor Orthodoxe Theologie “Apostel Paulus” in zijn twee afdelingen (Nederlandstalig en Franstalig) en enkele aspecten van het orthodoxe onderwijs in België werden eveneens behandeld door de bisschoppen, die hun bezorgdheid uitten over het gebrek aan leerkrachten en door op te roepen tot sollicitaties. Zij uitten hun bezorgdheid over een zekere tendens om het vak godsdienst in openbare en gemeentelijke scholen in België te marginaliseren. Zij bespraken ook de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de orthodoxe godsdienst.
De hiërarchen spraken ook over liturgische concelebraties in de drie landen en bespraken de mogelijkheid om in de toekomst pelgrimstochten uit te voeren.
Tenslotte wisselden de bisschoppen nuttige informatie uit over hun bisdommen.
De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd gepland voor 6 juni 2023.
De -Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Preconciliaire Pan-Orthodoxe Conferentie, die in juni 2009 te Chambésy (Genève) bijeenkwam.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar