Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Metropoliet van Pafos Georgios verkozen als nieuwe Aartsbisschop van Cyprus

Het is met grote vreugde dat wij het nieuws hebben vernomen over de verkiezing van Zijne Eminentie Metropoliet Georgios van Pafos tot 76e Aartsbisschop van Nieuw-Justiniana en geheel Cyprus. Deze verkiezing vond vanmorgen plaats, op zaterdag 24 december 2022, met deelname van alle leden van de Heilige Synode van de Kerk van Cyprus. De nieuwe Aartsbisschop van Cyprus, Georgios, kreeg 11 stemmen, Metropoliet Athanasios van Limassol kreeg 4 stemmen en er was ook één blanco stem. Na zijn verkiezing ging de nieuwe Aartsbisschop van Cyprus onder applaus en gejuich van het Aartsbisschoppelijk Paleis naar de oude kathedraal van de Heilige Johannes de Theoloog, van waaruit hij zijn eerste toespraak hield voor de clerus en het volk.

Begin dit jaar 2022 bezocht de nieuwe Aartsbisschop van Cyprus nog ons Aartsbisdom en ging voor in de Liturgie in de Brusselse Kathedraal van de Heilige Aartsengelen.

Wij wensen Zijne Zaligheid Aartsbisschop Georgios moed, steun van bovenuit, gezondheid, vreugde en vele jaren! Axios!

Curriculum vitae:

De heer Georgios, 76e Aartsbisschop van Nieuw-Justiniana en geheel Cyprus, is geboren in Athienou op 25 mei 1949. In 1967 studeerde hij af aan het Pancypriotische Gymnasium. Als beurshouder studeerde hij scheikunde aan de Universiteit van Athene (1968-1972) en theologie (1976-1980). Vervolgens heeft hij in Engeland verder gestudeerd in de bovenvermelde vakgebieden.
Op 23 december 1984 werd hij door koorbisschop Barnabas van Salamina tot diaken gewijd en op 17 maart 1985 werd hij door Aartsbisschop Chrysostomos I van Cyprus tot Archimandriet gewijd. In 1994 werd hij secretaris van de Heilige Synode.
Naast bovengenoemde taken werkte hij ook als leraar chemie op middelbare scholen. In 1993 werd hij aangesteld als onderdirecteur.
Na zijn arrestatie en mishandeling door Turkse troepen tijdens een demonstratie tegen de Turkse bezettingskrachten op het eiland in 1989, diende hij een klacht tegen Turkije in bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa. De Raad van Europa heeft in zijn besluit n° 507/3.2.94 Turkije voor het eerst veroordeeld voor schendingen van de mensenrechten op Cyprus en heeft haar een geldboete opgelegd.
Op 24 april 1996 werd hij door de Heilige Synode verkozen tot koorbisschop van Arsinoe en op 26 mei 1996 werd hij tot bisschop gewijd.
Op 29 december 2006 werd hij unaniem verkozen tot metropoliet van Paphos door de speciaal daarvoor bijeengeroepen verkiezingsvergadering, om de volgende dag in functie te treden.
Hij vertegenwoordigde de Kerk van Cyprus in de dialogen met de lutheranen en de gereformeerde kerken. Hij is tevens voorzitter van de commissie voor Bio-ethiek en Onderwijs van de Heilige Synode.