Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De 26e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

De 26e bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) vond plaats in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel op dinsdag 6 juni 2023 onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Namen deel aan de vergadering Zijne Eminentie Metropoliet Jean van Doubna (Aartsbisdom van de Parochies van de Russische Traditie in West-Europa – Patriarchaat van Moskou), Zijne Excellentie Bisschop Marc van Neamts, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië), Zijne Excellentie Bisschop Dositheos (Patriarchaat Georgië), Zijne Eminentie Metropoliet Anthony (Patriarchaat van Bulgarije) en Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat).

De bisschoppen baden voor de rust van de ziel van de voormalige Metropoliet van België, Mgr. Panteleimon, zaliger nagedachtenis, die op 24 januari 2023 in de Heer ontslapen is en voorzitter was van de Bisschoppenconferentie van haar oprichting in 2010 tot 2013.

De bisschoppen hadden het verder over de pelgrimstocht die sommige leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie realiseerden in Georgië en deelden hun indrukken en ervaringen van de reis en de ontmoeting met Zijne Gelukzaligheid Patriarch Elias van Georgië.

De hiërarchen bespraken ook de problemen en vooruitzichten met betrekking tot de erkenning van orthodoxe parochies in België. Het goede nieuws is dat Vlaanderen de erkenning van parochies heeft hervat.

De voorzitter bracht verslag uit van de ontwikkelingen binnen de Orthodoxe Kerk in Nederland en stelde het orthodoxe zomerkamp voor kinderen en jongeren voor, dat van 23 tot 29 juli 2023 in Hoge Rielen (België) zal worden gehouden.

Er werd tevens melding gedaan van de inspanningen die geleverd worden om het godsdienstonderricht, dat in Wallonië in moeilijkheden lijkt te zijn, te vrijwaren. Terzelfdertijd doen ze een oproep opdat kandidaten-leerkracht orthodoxe godsdienst zich zouden melden bij de pedagogische commissie van de Orthodoxe Kerk in België.

De hiërarchen werden ook ingelicht over de situatie van het gevangenispastoraat in België en doen ook hier beroep op potentiële kandidaten.

Ze spraken over het belang van de inter-orthodoxe concelebraties in de vastentijd in de drie landen van de Benelux en bij andere gelegenheden, als een sterk teken van de eenheid van de Orthodoxe Kerk, ondanks de huidige problemen.

De bisschoppen wisselden informatie en nieuws uit uit hun respectieve bisdommen.

De volgende bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is gepland op 6 november 2023.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht na een besluit van de 4e Preconciliaire Pan-Orthodoxe Conferentie, die in juni 2009 in Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar