Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd op maandag 6 november 2023 samengeroepen voor haar 27e vergadering in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat).
De deelnemers waren Zijne Excellentie Bisschop Justin (Patriarchaat van Servië), Zijne Excellentie Bisschop Mark van Neamts, die Zijne Eminentie Metropoliet Jozef (Patriarchaat Roemenië) vertegenwoordigde, Zijne Excellentie Bisschop Dositheus (Patriarchaat Georgië) en Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia (hulpbisschop van het Orthodoxe Aartsbisdom België – Oecumenisch Patriarchaat).

De bisschoppen werden geïnformeerd over de gevolgen van bepaalde betreurenswaardige gebeurtenissen betreffende de rooms-katholieke kerk in België op politiek en sociaal vlak en wisselden gedachten uit over de mogelijke gevolgen van deze situatie voor de orthodoxe kerk in België. Zij herinnerden zich eraan dat, op basis van een beslissing van de 18e bijeenkomst van de Bisschoppenconferentie, een vertrouwelijkheidsprotocol is goedgekeurd en van kracht is, dat het mogelijk maakt om soortgelijke situaties binnen de Orthodoxe Kerk in de Benelux aan te pakken.

Ze werden geïnformeerd over de veiligheidsreglementering die moet worden nageleefd in gebedshuizen.

Ook het gesprek omtrent de ontwikkelingen in het godsdienstonderwijs in de Belgische scholen kreeg de aandacht van de bisschoppen. De hiërarchen doen een beroep op degenen die orthodoxe  godsdienstles willen geven in scholen om een aanvraag in te dienen bij de administratie van de Orthodoxe Kerk van België.

De bisschoppen werden ook geïnformeerd over het onderwijs aan de Instituten voor Orthodoxe Theologie in Brussel, Gent en Nijmegen.

De bisschoppen discussieerden ook over problemen en toekomstperspectieven met betrekking tot de erkenning van orthodoxe parochies in Vlaanderen.

Zij werden ingelicht over de ontwikkelingen rond de Orthodoxe Kerk in Nederland en haar adviesraad. Ook spraken zij over het succes van het Orthodox Zomerkamp (OZK) voor kinderen en jongeren dat van 23 tot 29 juli 2023 plaatsvond in de Hoge Rielen, in Kasterlee, België. Zij spraken daarbij de wens uit dat deze kampen onder de vlag van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie moeten worden gehouden.

De hiërarchen spraken ook over het belang van interorthodoxe concelebraties, als een sterk teken van eenheid binnen de Orthodoxe Kerk – ondanks de problemen. Ze besloten ook in te gaan op de uitnodiging van Zijne Alzaligheid voor de gezamenlijke organisatie van een pelgrimstocht naar het eiland Patmos, het eiland van de Openbaring, eind september 2024.

De bisschoppen wisselden ook informatie en nieuws uit over hun respectieve bisdommen.

De bisschoppen spraken tevens hun afschuw uit over de tragische situatie waarin zoveel ongewapende burgers in Israël, Palestina en Oekraïne verkeren. Daarvoor verenigen ze hun gebeden voor vrede en richten doen beroep aan alle verantwoordelijken om eindelijk een punt te zetten achter alle vijandelijkheden en oorlogen.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd gepland voor 7 juni 2024.

De -Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Preconciliaire Pan-Orthodoxe Conferentie, die in juni 2009 te Chambésy (Genève) bijeenkwam.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar