Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst van het Comité van de Vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU)

Heden, 28 november 2023 had in het «Orthodox Centrum Ambiorix» in Brussel de bijeenkomst plaats van het Comité van de Vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU). Het was de eerste bijeenkomst onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, die sinds de maand juli van dit jaar de voorzitter is geworden van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie (Oecumenisch Patriarchaat).

Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe leden verwelkomd, zoals Zijne Excellentie Bisschop Apostolos van Tanagra, die de nieuwe Directeur is van de Vertegenwoordiging van de Kerk van Griekenland, maar ook de Aartspriesters Konstantinos Kenanidis en Pawel Cecha (Oecumenisch Patriarchaat). Andere leden van CROCEU zijn Aartspriester Sorin Selaru en Priester Georges Valcu (Patriarchaat van Roemenië) en Priester Stoyan Berbatov (Patriarchaat van Bulgarije).

Deze bijeenkomst mag worden gezien als een doorstart met een nieuwe ploeg van vertegenwoordigers. Ze hebben allereerst het Intern Reglement dat in 2010 werd opgemaakt bestudeerd en daar waar nodig enkele kleine aanpassingen gemaakt. Ze streven ernaar zoveel als mogelijk op te treden als een ploeg en de Orthodoxe Kerk met een stem te vertegenwoordigen. Dit geldt zowel voor de high level meetings georganiseerd door de Europese Commissie en het Europees Parlement, als de bijeenkomsten ingericht door COMECE, CEC, de EVP en andere initiatieven.

Het is nu de bedoeling CROCEU des te meer op de kaart te zetten, door deelname aan tal van activiteiten, maar ook door het opstellen van een website en dergelijke communicatiemiddelen.

CROCEU hoopt ook spoedig te kunnen deelnemen aan een ontmoeting met de premier van België, als voorbereiding op het Belgisch voorzitterschap van de EU.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar