Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Monnikswijding in het Klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag

Den Haag – Op zaterdag 30 maart 2024 ontving Priester Joan Lena, priester van de Parochie van de Heilige Nikolaas in Amsterdam, de monnikswijding. Deze werd toegediend in de schoot van het Klooster van de Heilige Johannes de Doper, in Den Haag. Het was een mooie viering, waarbij Vader Joan aanbevolen werd door zijn geestelijke vader, Archimandriet Meletios Webber, en door Priestermonnik Emilianos Chatzivsiliou. Vader Joan kreeg de tonsuur toegediend door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Na het lezen van twee gebeden over de wijdeling, werd deze vervolgens plechtig getooid met de rasso, de mandyas, het hoofddeksel en sluier en kreeg hij in de rechterhand een houten kruis met bidsnoer aangereikt en in de linkerhand een kaars, telkens met de gepaste gebeden en onder het zingen van het athoniete ‘Kyrie eleison’.

Na het lezen van de Uren volgde een bisschoppelijke Liturgie, voorgegaan door Metropoliet Athenagoras, met de deelname van de aanwezige geestelijken.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie nam Metropoliet Athenagoras het woord en zei dat het een bijzondere zegen was voor de nieuwe monnik om op het feest van de Heilige Johannes van de Ladder (Johannes Klimakos) tot monnik gewijd te worden. Hij was de auteur van een door de orthodoxe christenen zeer geliefd boek. Metropoliet Athenagoras spoorde Vader Joan aan het boek goed te bestuderen, zodat hij zich kan toespitsen een goede monnik te worden. Hij feliciteerde hem ook en dankte Moeder Makrina om te hebben toegelaten de wijding in het Klooster te vieren.

Moeder Makrina was erg ontroerd, omdat er na vele jaren opnieuw een monnikswijding had plaatsgevonden. Ze herinnerde zich aan de diverse monnikswijdingen die er werden toegediend, vooral door wijlen Aartsbisschop Jacob, en later ook door Aartsbisschop Simon. Ze hield eraan de nieuwe monnik een Evangelieboek te schenken, vragend dat hij zou bidden voor al diegenen die aan de vertalingen van het Evangelie en van de liturgische boeken hebben gewerkt.

Nadien mochten alle aanwezigen Priestermonnik Joan gelukwensen. Er volgde een Agape in de refter van het Klooster.

Monastic Tonsure of Fr Joan Lena (The Hague) (30-3-2024)