Benelux logo
Greek logo

Steun onze initiatieven

Oproep tot steun voor de slachtoffers van twee natuurrampen

Via de media hebben we van nabij de impact van enkele recente natuurrampen kunnen volgen. Dit was eerst het geval met de overstromingen in onze contreien, en meer bepaald in de Belgische Provincies Luik en Limburg en in Zuid-Oost-Nederland. Nadien was dit het geval met bosbranden op diverse plaatsen in Griekenland. Beide catastrofes hebben al

STEUN EEN NOBEL DOEL

DOEL VOOR HET AFBETALEN VAN DE ORTHODOXE KERK VAN AMSTERDAM EN HET UITVOEREN VAN NOODZAKELIJKE RENOVATIEWERKEN AAN HET GEBOUW Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) had de unieke kans om een kerkgebouw met priesterwoning aan te kopen voor de historische orthodox parochie van de Heilige Katerina te Amsterdam (Nederland).