Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Priesterwijding in het Aartsbisdom van België

Op zondag 10 februari 2019 celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg in de kerk van de Heilige Amandus in Kortrijk, omringd door leden van de clerus van het Aartsbisdom van België.
De vreugde van de orthodoxe parochie van Kortrijk was tweeledig, enerzijds voor het jaarlijkse patroonfeest van de H. Amandus, bisschop van Maastricht op 6 februari, en ten tweede om priesterwijding van diaken Philip Mevis.
Eerwaarde vader Philippe is Belgisch staatsburger, en geestelijk gesproten uit de parochie van de H. Amandus, gehuwd, vader van 4 kinderen en dient sinds 2014 het aartsbisdom van België als niet geremunereerde priester.
Metropoliet Athenagoras benadrukte in zijn toespraak de grootsheid van het priesterschap dat God toevertrouwt aan Zijn celebranten, instrumenten van genade voor de redding van de wereld. Je missie is erg belangrijk in deze parochie, die is samengesteld uit orthodoxen van verschillende afkomst en taalkundige expressies, waardoor je voor iedereen open staat … Het fenomeen van het etnophyletisme is veroordeeld door de Kerk en je wordt uitgenodigd om vanaf vandaag de goede herder te zijn die niet scheidt of geen onderscheid maakt tussen zijn kudde …. Ik juich je reactie op Gods roeping toe en wens dat Hij je zal steunen in je beslissing om Zijn Kerk te dienen, “voegde hij er onder andere aan toe.
De nieuw gewijde priester van het Aartsbisdom van België zal zijn diaconie in de parochie van Kortrijk voortzetten als vicaris, bij de rector v. Pius Pauwelyn, die, aan het einde van de Goddelijke Liturgie van de Metropoliet de titel van Aartspriester ontving voor de vele jaren dienst aan de genoemde parochie.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar