Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Anargyren te Luxemburg

INTERORTHODOXE LITURGIE TE LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op de IIe Zondag van de Vasten, voor in de Goddelijke Liturgie in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg.

Hij heeft die traditie zelf aangevat om op de tweede Zondag van de Heilige en Grote Vasten te Luxemburg een Interorthodoxe Liturgie te vieren, met deelname van alle in het Groothertogdom aanwezige orthodoxe instanties.
De zondag ná de Zondag van de Orthodoxie verenigen alle Orthodoxen in Luxemburg zich in één gemeenschap voor de eucharistie, om zo te getuigen van de eenheid en eensgezindheid van de Orthodoxie in de Diaspora.

De concelebratie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, die ook de homilie uitsprak, bijgestaan door geestelijken van het Oecumenisch Patriarchaat en de Patriarchaten van Moskou, Roemenië en Servië.

In zijn homilie sprak de Metropoliet van België over de persoon van de geëerde Heilige Gregorios Palamás, de grote mystieke theoloog uit Thessaloníki, die de patristieke traditie overzag van de Orthodoxe Theologie. Vervolgens benadrukte hij het belang van de deelname van alle Orthodoxen in Luxemburg aan de Goddelijke Liturgie, en de getuigenis van eenheid in de moeilijke tijden die we beleven. Hij zei vooral dat de verenigde Orthodoxie de mens altijd hoop geeft, een hoop die opwelt uit de Verrijzenis van Christus, en door de eeuwen heen oplicht door de aanwezigheid van de Grote Kerkvaders zoals de Heilige Gregorios Palamás, en door de eigentijdse synodale eigenheid die nieuw leven werd ingeblazen door het Heilig en Groot Concilie van vorig jaar op Kreta.

Bij de feestelijke Goddelijke Liturgie was de Ambassadeur van Griekenland aanwezig, dhr. Theódoros Georgakélos, evenals de Ambassadeur van Roemenië, talrijke gelovigen en drie koren – Grieks, Russisch en Roemeens – die afwisselend de eucharistische gezangen brachten.

Na het einde van de Goddelijke Liturgie volgde een receptie in het Parochiecentrum van de kerk, waarbij alle orthodoxe broeders en zusters nog een mogelijkheid hadden voor samenkomst en contact.

Inter-Orthodox Divine Liturgy in Luxemburg - (12.03.2017)