Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest van de Heilige Johannes de Voorloper in Molenbeek

Donderdag 7 januari 2021, feestdag van de parochie van de Heilige Johannes de Voorloper van Molenbeek, werd de Goddelijke Liturgie gevierd door Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van Metropoliet Athenagoras van België, eveneens aanwezig in gebed, in volledige overeenstemming met Belgische maatregelen om de verspreiding van de coronaviruspandemie te voorkomen.

In zijn homilie verwees Zijne Excellentie naar het leven van de heilige, die vanuit zijn geloof in God en zijn liefde voor God en voor de mensen berouw en de terugkeer van de mens tot God onderrichtte.

Na de Goddelijke Liturgie richtte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België het woord tot de rector van de parochie, aartspriester Zacharias Malliarakis, ter gelegenheid van zijn pensionering en nakende terugkeer naar zijn vaderland, Kreta. Hij dankte hem voor 21 jaar pastorale werkzaamheden in de parochie van Molenbeek, en 6 jaar in de regio Limburg, beide plaatsen waar hij met ijver en zelfopoffering diende, daarbij geholpen door zijn echtgenote.

Eerwaarde vader Zacharias sprak dankte daarop Zijne Eminentie voor zijn liefde gedurende al die jaren, en zijn medewerkers voor hun vrijwillige steun ten behoeve van de noden van de parochie.