Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Herdenking van de heilige Nectarios in de Benelux

Het aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg eerden de herinnering aan de heilige Nectarios de Thaumaturg van Pentapolis gedurende drie dagen, op 8, 9 en 10 november 2018.

In de namiddag van 8 november, tijdens de feestelijke Vespers, voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras in de parochie van Mons, verwees de aartsdiaken van het aartsbisdom, v. Philadelphos Kafalis in zijn homilie naar het karakter van deze heilige van onze tijd en beschreef diens waarden. De traditionele wake werd nadien in de parochie voortgezet met de deelname van een groot aantal parochianen uit de regio.

’s Anderendaags, op vrijdag 9 november, vierde Metropoliet Athenagoras in de stad Beringen (Limburg) de Goddelijke Liturgie vieren in de parochie van de heilige Nectarios en sprak er over de pericope van het evangelie en de gevierde heilige, een goede herder en een te volgen model in het licht van levensmoeilijkheden en vervolgingen.

Zaterdag 10 november was het de beurt aan de derde parochie om te vieren, namelijk aan de Nederlandstalige parochie in Eindhoven in Nederland die reeds meerdere decennia orthodoxen van verschillende achtergronden en nationaliteiten die wonen en werken in de regio, samenbrengt.

Tijdens de Goddelijke Liturgie wijdde de Metropoliet van België diaken Silouan Medema tot priester. Vader Silouan is van Nederlandse afkomst, hij is gehuwd, hij is hagiograaf en zal het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten in Nederland dienen als rector.

Vader Silouan had het in zijn toespraak over deze priesterroeping sedert zijn kindertijd, zijn katholiek zijn bij de geboorte, en tocht naar de Orthodoxie (hij werd twee decennia geleden orthodox), waarbij de parochie van de heilige Nectarios van Eindhoven en het klooster van Asten een enkel een vitale rol speelden in zijn spirituele evolutie.

Zijne Eminentie sprak vader Silouan vaderlijke woorden toe rond het priesterambt en het belang van het bestaan van het klooster, een oase in de turbulentie van de wereld en ruimte van rust voor de gelovigen die daar heen te gaan.
Een receptie besloot de Goddelijke Liturgie en de wijding in het parochiecentrum van de kerk.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar