Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST IN DE HISTORISCHE PAROCHIE VAN DE HH. AARTSENGELEN TE ELSENE

Met luister werd ook dit jaar de gedachtenis van de Heilige Aartsengelen gevierd in de historische Parochie van het Heilig Aartsbisdom van België, van Aartsengelen te Elsene. Dit gebeurde met de grote, bisschoppelijke vespers in aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Stefanos van Tallinn en heel Estland, die was uitgenodigd door de Metropoliet van België Athenagoras, ter gelegenheid van de feestelijkheden van het Heilig Aartsbisdom. De deelname van de clerus van het Heilige Aartsbisdom alsook van gelovigen van alle parochies van Brussel, aan de viering van het feest van de Aartsengelen was intens.

De hoogdag werd gevierd met een feestelijke Goddelijke Liturgie die werd voorgegaan door de genodigde Metropoliet. Tijdens zijn toespraak, na het einde van de Goddelijke Liturgie, bedankte Metropoliet Athenagoras van België hartelijk Zijne Eminentie Metropoliet Stefanos van Estland voor zijn aanwezigheid, die het gewijde feest opluisterde, en ook omdat hij aanwezig was in de hoedanigheid van hoofd van een uiteindelijk Autonome Kerk. Vroeger had hij het Heilig Aartsbisdom van België bezocht als leek en diaken. Verder dankte hij de parochiepriester, vader Spyridon Apostolákis, voor de organisatie van zijn Parochie alsook al zijn medewerkers en parochianen, voor de waardevolle hulp die ze al deze jaren bieden.

In zijn antwoord dankte Zijne Eminentie Metropoliet van Estland voor de eer van de uitnodiging, feliciteerde en wenste hij Metropoliet Athenagoras van België het beste bij zijn nieuwe taak. Hij ging er echter niet aan voorbij om ook het werk van de voormalige Metropoliet van België Panteleimon te vermelden, met wie hij door een jarenlange vriendschap verbonden is. Vervolgens had hij het over de gewichtige taak die het Oecumenisch Patriarchaat hem had opgelegd het Heilig Aartsbisdom van Tallinn en geheel Estland te hoeden.

Daarna werd een receptie gehouden voor alle aanwezigen.