Benelux logo
Greek logo

In België

De viering van 50 jaar orthodoxe parochie in Gent

Op zaterdag 26 november 2022 werd ihet gouden jubileum gevierd van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent. Het was inderdaad dag op dag 50 jaar geleden dat er in Gent een orthodoxe parcohie werd opgericht en er een eerste Liturgie werd gevierd. Dit jubileum werd gevierd met een bisschoppelijke concelebratie voorgegaan door

Nieuwe Archont van de Heilige en Grote Kerk van Christus voor het Aartsbisdom België

Op zondag 13 november 2022 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op het feest van de Heilige Aartsengelen Michael en Gabriël de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Brussel. DE concelebreranten waren Zijne Excellentie Bisschop Dositheus van het Patriarchaat van Georgië in België en Zijne Excellentie Bisschop Joachim

Het feest van de heilige Nectarios in België

In het Aartsbisdom België werd de nagedachtenis gevierd van de heilige Nektarios de Thaumaturg, Bisschop van Pentapolis. Op de avond van 8 november, de vooravond van het feest, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de plechtige Vespers in de parochie van de heilige NeKtarios in Bergen.

Feest van de Heilige Aartsengelen te Brussel

Om functionele redenen werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, de eerste orthodoxe kerk in Brussel, gevierd op zondag 6 november 2022, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. In zijn toespraak verwees Zijne Eminentie naar de passage in het Evangelie over

Parochiefeest en priesterwijding in de Franstalige Brusselse parochie van de Heiligen Silouan en Martinus

Op zaterdag 1 oktober 2022 werd met een kleine vertraging de Goddelijke Liturgie voor het patroonsfeest van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours (gemeente Sint-Gillis – Brussel) gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg. Tijdens deze Liturgie werd diaken Michael Lomax tot priester gewijd. Zijne

Gebede voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in de schoot van de parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge

Op zondag 28 augustus 2022, feest van de Heilige Mozes de Ethiopiër, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voor in de Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge. De metropoliet was omringd van Aartspriester Bernard Peckstadt, de rector van de parochie, Aartsdiaken Emilianos Chatzivasiliou

De Metropoliet van Philadelphia in het Aartsbisdom van België

Tijdens de huidige periode van het feest van de Moeder Gods verblijft Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia in het Aartsbisdom België, op uitnodiging van landgenoten van Imvros om het huwelijk van hun dochter te vieren. Bij deze gelegenheid, en vanwege het feit dat het drie maanden geleden is dat de moeder van Zijne Eminentie

Het feest van de Heilige Marina in Brussel

Het Orthodox Aartsbisdom van België eerde de nagedachtenis van de Heilige Marina, grootmartelares en wonderdoenster, in de Parochie die haar naam draagt. De Parochie van de Heilige Marina is een van de vijf Griekstalige parochies in Brussel en is tijdelijk gehuisvest in de metropolitaanse kapel in de zetel van het Aartsbisdom. De vieringen hadden plaats

Veertig-dagen-nagedachtenis van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens

Op zondag 26 juni 2022 werd in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent de veertig-dagen-nagedachtenis gevierd van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens, de moeder van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met Aartsbisschop

Hoe kan men de Triomf van de Orthodoxie vieren als orthodoxen oorlog voeren tegen andere orthodoxen?

Zondag van de Orthodoxie in Brussel.   De zondag van de Orthodoxie werd op 13 maart 2022 door het Aartsbisdom België met pracht en praal gevierd. Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de interorthodoxe concelebratie, die plaatsvond in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brusse.