Benelux logo
Greek logo

In België

Zondag van de Orthodoxie in het centrum van Europa

Ook dit jaar werd de triomf van de Orthodoxie in het Orthodox Aartsbisdom van België gevierd, met een traditioneel gewijze interorthodoxe concelebratie op zondag 24 maart 2024, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de liturgie en werd

Orthodox Frans koor “Ensemble Vocal Malinine”  uit Parijs in concert te Brugge

Op zaterdag 2 maart 2024 ontvingen wij het orthodox koor “Ensemble Vocal Malinine” te Brugge.  Tien orthodoxe christenen uit Parijs, met als koorleider Mathieu Malinine, kwamen hier immers om een concert te houden op uitnodiging van Metropoliet Athenagoras, Vader Bernard en de parochie van Brugge.  Dit concert had plaats in de Sint-Annakerk te Brugge en werd dus

Goddelijke Liturgie – Hasselt, 4 februari 2024

De Orthodoxe Liturgie van Johannes Chrysostomus in het Nederlands, in de Byzantijnse traditie. opname: Hasselt, Limburg (België), op 04 februari 2024

Priesterwijding van de Aartsdiaken in het Orthodox Aartsbisdom België

Op zaterdag 3 februari 2024 werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel de priesterwijding toegediend aan Aartsdiaken Emilianos Chatzivasileiou, door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. In deze pontificale concelebratie werd Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras omringd door Zijne Eminentie Metropoliet Job van Pisidië, Hunne Excellenties bisschop

Parochiefeest van de Tempelgang van Christus in Verviers

Met de genade van God en de Zegen van de Allerheiligste Moeder Gods zijn de feestelijke ceremonies aangevangen in de parochie van de Tempelgang van Christus in Verviers. Na de overname, inwijding en openingsceremonie van de nieuwe kerk in Verviers, vond nu ook de eerste gebedswake plaats, in aanwezigheid van een groot aantal gelovigen. Tijdens

Het feest van de Theofanie in de grootste haven van België

Het grote feest van de Theofanie werd met veel luister gevierd in de grootste haven van België. De Goddelijke Liturgie vond plaats in de historische parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Antwerpen. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie en de Grote Zegen van de Waterwijding, begaven de priesters en het volk

Feest van de Theofanie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel

In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel werd een bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Zijne Eminentie werd omringd door priesters en diakens van ons Aartsbisdom. Na de Liturgie vond de Grote Zegen van de Waterwijding plaats. Zijne Eminentie wenste ter

Nieuwjaar in Brussel

De eerste dag van het nieuwe jaar 2024, feestdag van de besnijdenis van de Heer en herdenking van de heilige Basilius de Grote, werd in het Aartsbisdom van België herdacht. In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van

Patroonsfeest van de Heilige Barbara in Genk

Op maandag 4 december 2023 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heilige Barbara te Genk. In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar het leven van de heilige Barbara en hoe haar leven een voorbeeld tot inspiratie kan zijn

Parochiefeest van de Kerk van de Heilige Apostel Andreas in Gent

Op zondag 26 november 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de feestvierende parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en in aanwezigheid van een groot aantal gelovigen. Voor het begin van de Goddelijke liturgie werd de