Benelux logo
Greek logo

In Luxembourg

Zondag van de Kruisverering in het Groothertogdom Luxemburg

Zondag van de Kruisverering in het Groothertogdom Luxemburg Op de zondag van de Kruisverering, 7 april 2024, werd in de Orthodoxe Kathedraal van de heilige Nicolaas in de Luxemburgse regio Weiler-la-Tour een interorthodoxe Goddelijke Liturgie gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Aartsbisschop Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Verschillende orthodoxe parochies in Luxemburg

Interorthodoxe pontificale concelebratie in Luxemburg

Op zondag 10 december 2023 werd een interorthodoxe pontificale Goddelijke Liturgie gevierd in de Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Weiler-la-Tour, Groothertogdom Luxemburg, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met deelname van priesters van diverse orthodoxe parochies van Bulgaarse, Griekse, Oekraïense, Roemeense en Servische traditie. Een groot

Zondag van de Kruisverering en Te Deum voor de revolutie van 1821 in het aartsbisdom België

Zondag 4 april 2021 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de heilige Nicolaas van het Groothertogdom Luxemburg, in overeenstemming met de beperkende en beschermende maatregelen die van kracht zijn in het Groothertogdom om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen. In

Uitzonderlijke annulering van de Goddelijke Interorthodoxe Liturgie in het Groothertogdom Luxemburg

Gezien de zorgwekkende situatie van de pandemische verspreiding van het coronavirus , en rekening houdend met de aanbevelingen van de autoriteiten, de zorgen van de orthodoxe gelovigen in Luxemburg en als voorzorgsmaatregel om het risico op besmetting te verminderen, heeft Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de uitzonderlijke beslissing

Dag van de Patroonheilige in Luxemburg

Ietwat verschoven in de kalender vanwege het bestaan ​​van drie parochies gewijd aan dezelfde beschermheilige, werd op zondag 15 december in Luxemburg het parochiefeest van de heilige Nicolaas gevierd, voorgezeten door Zijne Eminentie de Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Zijne Eminentie vierde de Goddelijke Liturgie, omringd door leden van de geestelijkheid

De Oecumenische Patriarch in Luxemburg

In het kader van zijn rondreis door het Aartsbisdom van België  kwam Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch in de namiddag van 13 november 2019 aan in het Groothertogdom Luxemburg. De clerus, vele gelovigen en kinderen die hem bloemen aanboden, heetten Zijne Alheiligheid welkom in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Nicolaas, waarna hij voorging in

Concelebratie in het Groothertogdom Luxemburg

Op zondag 24 maart 2019 vond de traditionele inter-orthodoxe concelebratie op luisterrijke wijze plaats in de Kathedraal van de H. Nicolaas in Luxemburg. De voorbije jaren is het een traditie geworden voor het Aartsbisdom van België om de inter-orthodox concelebratie in het Groothertogdom Luxemburg, met deelname van alle Orthodoxe Aanwezigheden te mogen beleven op de

Parochiefeest van de H. Nicolaas in Luxemburg

Op zondag 9 december 2018 vierden de Orthodoxen van Luxemburg hun patroonheilige, de H. Nicolaas Aartsbisschop van Myra in Lycië de Wonderdoener. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de priesters van de parochie en de geestelijken van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden

De parochie van Sint Nikolaas in Luxemburg organiseerde een Concert van Griekse muziek met het koor van de H. Johannes Chrysostomos van Thessaloniki (Griekenland)

  Onder auspiciën van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg en van de Griekse ambassade in Luxemburg, vond in het hart van Luxemburg een belangrijke artistieke gebeurtenis plaats. De 36 musici, leden van het koor van de H. Johannes Chrysostomos van Thessaloniki, met als dirigent Professor Chrysostomos Stamoulis, creëerden een feeërieke

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op zondag 25 juni in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg de Liturgie ter gelegenheid van de nationale feestdag van het Groothertogdom. Aan de feestelijke Goddelijke Liturgie namen, behalve de Parochiepriester, geestelijken deel van de vier orthodoxe parochies van Luxemburg. De koorbanken werden