Benelux logo
Greek logo

Encyklieken - Boodschappen - Publicaties

Veel mensen in België leven alsof er geen God is

 Tijdens mijn interviews in Europa ontmoette ik Ignace Peckstadt, de vader van de huidige Metropoliet van België Athenagoras, veel eerder dan de metropoliet zelf te ontmoeten. Dat was in Gent, België, in 2007. Op dat ogenblik was Zijne Eminentie Athenagoras hulpbisschop van het Aartsbisdom van België, dat geleid werd door een etnische Griek, Metropoliet Panteleimon (Kontogiannis). Na de pensionering van Zijne Eminentie Panteleimon, werd het beheer van de Orthodoxe Kerk van het Oecumenisch Patriarchaat van België, Nederland en Luxemburg in november 2013 gedelegeerd aan zijn Eminentie Athenagoras.

Er is veel water door de zee gevloeid en er is veel gebeurd sinds ik acht tot elf jaar geleden Gent bezocht en veel ontmoetingen in andere steden van België had. Vader Ignace is overleden. Zijn zoon, Zijne Eminentie Athenagoras, leidt intussen al meer dan vier jaar de Orthodoxe parochies van de Benelux. Geboren in Gent, een geboren Vlaming, werd hij het hoofd van het voornamelijk Griekse aartsbisdom. Tegenwoordig wordt het aartsbisdom minder eentalig door de bekering van meerdere mensen van de lokale bevolking tot de orthodoxie.

De Europese Unie en de Kerken

Naast het beheer van het Aartsbisdom van België, is Zijne Eminentie Athenagoras ook het hoofd van de vertegenwoordiging van het Oecumenisch Patriarchaat bij de Europese Unie. Vele jaren was dit het enige kantoor dat het orthodoxe christendom vertegenwoordigde bij de Europese Unie in Brussel, voordat de Griekse, Cypriotische en Roemeens-orthodoxe kerken er ook hun kantoren openden. De vertegenwoordiging van de Russische kerk in Brussel werd in 2002 geopend, maar nu heeft dit kantoor in de hoofdstad van België geen fulltime medewerker. Igumen Phillip (Ryabykh), de vertegenwoordiger van de Russisch-orthodoxe kerk, woont in Straatsburg en bezoekt zo nu en dan Brussel, waar nodig.

Volgens Zijne Eminentie Athenagoras is er geen behoefte aan zoveel orthodoxe vertegenwoordigingen in Brussel. De verklaring van de Metropoliet is grotendeels gebaseerd op het standpunt van zijn patriarchaat dat ernaar streeft een bepaalde rol in Europa te vervullen.

“We kochten een gebouw en openden ons kantoor in januari 1995”, zegt Zijne Eminentie Athenagoras. “Momenteel zijn er echter te veel kantoren van vertegenwoordigingen van orthodoxe kerken in Brussel. Ik zie er niet specifiek de zin van in, want eerder konden we binnen één platform functioneren. Waarom zou je geld uitgeven om een ​​gebouw in Brussel te kopen als er maar twee mensen in werken? Als men een vergadering wil bijwonen, kan men vanuit elk Europees land binnen 2 of 3 uur hierheen vliegen. “

“Denkt u niet dat deze vergaderingen niet langer worden bijgewoond door hooggeplaatste ambtenaren? In plaats van de voorzitter van de Europese Commissie worden de jaarlijkse bijeenkomsten met de leiders van religieuze organisaties nu bijgewoond door de vicepresident. ‘

“Ik denk dat het komt omdat de vicepresident van de Europese Commissie nu verantwoordelijk is voor het onderhouden van relaties met religieuze organisaties (niet de president, zoals eerder). Dat is de reden waarom deze vergaderingen worden bijgewoond door de vicepresident. Ik denk niet dat dit een achteruitgang van deze relaties betekent. ‘

“Er worden echter minder religieuze leiders uitgenodigd voor deze vergaderingen …”

“Misschien heeft het te maken met het financiële aspect, zoals accommodatie, reis- en andere onkosten,” antwoordde Zijne Eminentie.

“Soms voel ik dat er niets concreets zit achter al deze bijeenkomsten op hoog niveau …”

“De vergaderingen worden gehouden in overeenstemming met het overeenkomstige artikel van het Verdrag van Lissabon dat de basis vormt van de Europese Unie. Helaas hebt u waarschijnlijk gelijk wanneer u zegt dat deze vergaderingen niet resulteren in het ondernemen van concrete acties of het uitvoeren van specifieke projecten. We zien dat goede initiatieven worden verwelkomd, maar soms gaat het niet verder “, besloot de Metropoliet.

Secularisme in actie

Er waren een heleboel dingen die ik met Zijne Eminentie wilde bespreken. Hij is werkzaam in een van de meest liberale landen van Europa, waar vrijwel alles gelegaliseerd is wat tegen de christelijke moraal ingaat, met inbegrip van abortus, homohuwelijken en euthanasie. Er waren ook gevallen van discriminatie van christenen in België. Zo werd bijvoorbeeld afgelopen december aan de vestigingen van het Rode Kruis in Luik gevraagd kruisbeelden en afbeeldingen van het kruis te verwijderen, omdat deze christelijke symbolen naar verluidt het principe van ‘religieuze neutraliteit’ ondermijnden. Er waren ook andere ontwikkelingen waardoor de christenen zich ongemakkelijk voelden.

Paradoxaal genoeg erkent België, ondanks zijn liberale opvattingen, formeel de Orthodoxie. Het biedt zelfs financiële steun aan orthodoxe christenen. Aangezien Metropoliet Athenagoras de belangen behartigt van alle orthodoxe christenen in België, wilde ik natuurlijk weten wat orthodoxe christenen deden om een ​​einde te maken aan de sluipende discriminatie van het christendom die aan kracht wint in België en veel andere Europese landen.

“Er dient opgemerkt te worden dat we in een volledig geseculariseerd land leven”, zei Zijne Eminentie Athenagoras, reagerend op de voorbeelden van discriminatie tegen christenen. “Veel mensen leven alsof er geen God is; ze zijn bevooroordeeld tegen de Kerk. Het is erg moeilijk voor ons om dit te beïnvloeden. We organiseren inderdaad ontmoetingen met andere christelijke kerken en bespreken deze problemen. Naast de zes grote religies erkent de Belgische regering echter ook de humanisten die zich gedragen als een religieuze gemeenschap (hoewel ze eerder in de mens geloven dan in God). Humanisten worden gesteund door vrijmetselaars in het parlement en de regering. Soms voelt het aan alsof ze ons opzij willen schuiven. “

“Ik begrijp uiteraard dat er veel tegenstanders van kerk en christendom zijn in de Belgische regering. Maar er zijn ook aanhangers, niet? “

“Ja, die zijn er. Momenteel proberen we het recht te verkrijgen om liturgieën op televisie uit te zenden. Onze tegenstanders zeggen dat dit geen prioriteit is voor de televisie. Maar waarom zouden we alleen voetbal, concerten of natuurvoorstellingen op tv kijken? We hebben het recht om iets te eisen omdat we deel uitmaken van de samenleving. “

” Heeft u geprobeerd iets te doen om de Belgische wetten te veranderen? Maak ze meer op christendom gericht? Bijvoorbeeld op het gebied van familierelaties of abortussen? “

” De wet op de legalisering van abortus werd in 1990 aangenomen. Ik was toen een jonge diaken. Koning Boudewijn weigerde deze wet te bekrachtigen, waarbij hij in de eerste plaats zijn religieuze overtuigingen aanhaalde. Toen suggereerde de premier van België, verwijzend naar een precedent dat zich voordeed tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat de koning een dag zou moeten aftreden zodat de wet door de regering kon worden afgekondigd. De koning stemde toe. Daarna stemde het parlement om de koning opnieuw in zijn functie te installeren, en vrijwel alle senatoren stemden vòòr om de koning zijn taken te laten hervatten. Boudewijn riskeerde zijn troon te verliezen, maar de senatoren steunden de monarch. Ik denk dat dit tegenwoordig niet meer zou gebeuren omdat de senatoren de koning niet zouden steunen. Natuurlijk was de katholieke kerk tegen deze wet, maar de protesten waren niet succesvol. Toen de wet op euthanasie werd aangenomen, protesteerden vrijwel alle religieuze organisaties. Ook hierin waren ze niet succesvol. Politici hebben aangetoond dat de macht in hun handen ligt. “

” Dit is waarschijnlijk nog een gevolg van de dominantie van het secularisme in de Belgische politiek? “

” Er was een tijd dat de katholieke kerk een dominante rol speelde in België en vrij krachtig was. Die tijden zijn veranderd. Nu overheerst het principe van alles kan. Zo was bijvoorbeeld Elio Di Rupo, onze vorige regeringsleider, openlijk homo en ‘getrouwd’ met een man. “

” Oefenen de autoriteiten enige druk uit op de orthodoxe kerk, die een traditioneel christelijke, Bijbelse benadering van familie en huwelijk onderhoudt? “

“ Nee. In België is er de scheiding van Kerk en Staat. Enerzijds zegt de wet ons om mensen met andere manieren van denken en verschillende levensstijlen te respecteren. Anderzijds kan men ons niet dwingen om huwelijken met hetzelfde geslacht uit te voeren. “

” Uwe Eminentie, er is ook de vraag of u in België openlijk kunt zeggen dat het homohuwelijk vanuit christelijk standpunt een zonde is en in tegenspraak met de Heilige Schrift? “

” Ik denk dat het kan. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat we volgens de kerkelijke traditie en de traditie gebaseerd op de Schrift, geen goedkeuring kunnen geven aan huwelijken van hetzelfde geslacht. Dit werpt natuurlijk nog een vraag op met het oog op onze gesprekken met de Anglicaanse kerken (ik ben momenteel een covoorzitter van de Internationale Commissie voor Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog). Zoals je weet, hebben Anglicanen openlijk homoseksuele priesters en bisschoppen. Wat kunnen we eraan doen? We kunnen op de een of andere manier reageren en zeggen dat we het niet goed vinden. Het probleem is echter dat er ook homoseksuelen zijn onder de bisschoppen van de orthodoxe kerk. Natuurlijk maken ze het niet openbaar, maar we weten dat er helaas zulke mensen onder ons zijn.

“Nochtans denk ik dat er een belangrijk verschil is: in de orthodoxie denkt niemand dat relaties met hetzelfde geslacht acceptabel zijn; integendeel, ze worden beschouwd als een ernstige zonde, als een doodzonde. Tegelijkertijd werd het idee van de zondigheid van homoseksualiteit voor Anglicanen, vooral in de VS en het VK, uitgehold en is zelfs volledig verdwenen. Als een Anglicaanse priester zich niet schaamt om openlijk over zijn ‘vereniging met iemand van hetzelfde geslacht’ te praten, voel ik me niet op mijn gemak. Anglicanen verwijzen soms naar het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen van de heilige apostel Paul als de “anti-homo verklaring”, maar dit verandert niets aan de strikte en waarschuwende woorden van de apostel of maakt hun betekenis hoegenaamd minder duidelijk.

 

Metropoliet Athenagoras (Peckstadt)
werd geïnterviewd door Sergei Mudrov
Vertaald door Talyb Samedov

7/3/2018

 

orthochristian.com