Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Athenagoras van België: “Het Oecumenisch Patriarchaat draagt de herevangelisatie van de naties op zijn schouders … “

Zondag 25 november 2018 vierde de parochie van de H. Catharina in Amsterdam de herdenking van haar beschermvrouw.
De feestelijke Metten werden gevolgd door een Goddelijke Liturgie waarin Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door leden van de clerus van het aartsbisdom, voorging. In zijn homilie verwees Metropoliet Athenagoras naar de perikoop van het Evangelie van de dag – de rijke jonge man, de satanische obsessie voor materialisme en geld onderstrepend, die vaak een belemmering wordt voor onze concrete liefde voor de naaste en uiteindelijk tot onze eigen redding. Het is niet rijkdom die oorzaak is van de hel, maar onze aandrang tot en het gebrek aan filantropie voor degene die eraan vasthoudt.
Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie over zijn vreugde om bij het parochiefeest van deze Kerk van de Heilige Catharina te zijn, die, na een onderbreking, de voortzetting is van de historische orthodoxe parochie van Amsterdam, heropgericht ten dienste van de behoeften van de gelovigen. De kerk werd twee jaar geleden door het aartsbisdom van België gekocht en bevindt zich tegenwoordig midden in essentiële renovatiewerkzaamheden. Hij benadrukte ook het belang van het bestaan van deze parochie in de Nederlandse hoofdstad, die duizenden Grieken, immigranten, studenten en arbeiders huisvest, maar ook andere orthodoxe nationaliteiten.
“Een groot deel van onze diaconie hier in Europa is ook ons zendingswerk in dit deel van de wereld, dat zich ontkerstent. Deze interne missie is essentieel om de waarden van ons geloof te behouden. Ondanks alle uitdagingen van onze tijd, dringen we erop aan en blijven we onze christelijke identiteit behouden en nodigen iedereen uit die de Waarheid zoekt … Wij behoren tot het Oecumenisch Patriarchaat, de Moederkerk van de Orthodoxen en we hebben de plicht om getuige te zijn van de rijkdom van onze traditie … Het Oecumenisch Patriarchaat neemt de grote verantwoordelijkheid van evangelisatie op zijn schouders, maar ook van de herevangelisatie van de naties … “.
Een receptie bekroonde het geheel in de parochiezaal, waar jonge mensen uit de parochie traditionele Griekse liederen en kerstliederen uitvoerden.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar